ویزای تایوان
خدمات VFS در هروی سنتر
باربری تهران
در برقی اتوماتیک و کرکره
نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز تفال
خرید توتون توتون
تشک طبی
طيور
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ت.ج
تاريخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۱۶:۳۱

 باكتري اشرشيا كلي ( Escherichia) هنگامي بيماري زا مي شود كه pH لوله گوارش از ۵ بالاتر رود . با استفاده از تركيبات يگانه در جيره غذايي، خوراندن لاكتوباسيل ها يا برخي از اسيد هاي پوشش دار مي توانايي اسيديته دستگاه گوارش را حفظ كرد . مثل تمام حيوانات خونگرم كه در محفظه ارگانيك حفظ مي شوند، در بازه كوتاهي پس از خروج از تخم، جمعيت ميكروبي در لوله گوارش جوجه ها ساخت خواهد شد .

دستگاه جوجه كشي

دسته هاي گوناگون باكتريايي كه در لوله گوارش ميزبان كلونيزه مي شوند به تغييرات داراي اهميت مي باشند . لوله گوارش در جوجه هايي كه نو از تخم بيرون شده اند . تا حدودي عاري از اجرام مي باشد و داراي pH تقريبا بالا و باكتري هاي غير بيمارزايي مثل لاكتوباسيلوس ها است كه كاهش pH را در حدود ۴ تا ۵ ممكن مي سازد . باكتري هاي بيماريزاي روده اي ( Enteropathogenic) مانند اشريشيا كلي در pH فراتر از ۶ تا ۷ ، عمل مطلوبي را لز خود نشان مي دهند . در صورتي كه در جيره غذايي پرنده كربنات سديم وجود داشته باشد، مقطع انكوباسيون اسريشيا كلي مهاجم از ۷۲ ساعت طبيعي به ۵ تا ۱۲ ساعت كاهش مي يابد . فاكتور ضد ترشح Antiseceretory Factor (ASF) پروتئين تهيه كننده اي است كه از ترشح مايع به درون روده دوري مي نمايد . اندازه ۰۱/۰ پيكومول از ASF در جوجه سبب كاهش قابل توجهي در ترشحات توليد شده به وسيله توكسين هاي اشريشيا كلي مي شود . پلاسماي جوجه هايي كه از اسهال رنج مي برند، دربردارنده مقادير كمي از ASF مي باشد . در حالتي كه چه حضور اين ماده ، يك پاسخ ايمونولوژيك به اكانت نمي آيد، با اين هم اكنون بوسيله آنتروتوكسين ها در لوله گوارش به شدت تحريك مي شود و به نظر مي رسد كه نقش مهمي در دفاع درمقابل ترشح مايعات در حالات مرضي داشته باشد . فاكتور ضد ترشحي (ASF) در سيستم روان مركزي تولفيد مي شود و عمدتاً در غده هيپوفيز تجمع مي يابد و از طرز خون و صفرا به دستگاه گوارش انتقال داده مي شود . ●حساس بودن فاكتور ضد ترشحي به غذا مقادير ASF در پلاسماي خون به تناسب تغيير‌و تحول در اجزاي طبيعي جيره ارتقاء مي يابد . جور خاصي از فاكتور ضد ترشحي كه ليسيتين القاء شده به وسيله طعام ( Feed Induced Lecithin = FIL ) خوانده مي شود، حساسيت ويژه اي دارد . اين گونه ASF داراي به عبارتي خاصيت ضد ترشحي، مانند ASF ايجاد شده توسط توكسين مي باشد، اما ساختمان شيميايي آن تا ميزان اي مختلف مي‌باشد . توليد آن در سيستم اعصاب و روان مركزي مستقيماً به قند و امينواسيدهاي جيره وابسته ميباشد . در تجربيات مختلف ثابت شده مي باشد كه مي بضاعت اندازه پروتئين خام جيره با شالوده غلات را با اضافه كردن سومي اسيدهاي آمينه محدود كننده ( limiting amino acid) مانند تره اونين، كاهش داد . در طيوران در حضور مقادير بالاي فاكتور ضد ترشحي كاهش مشخصي در بروز اسهال مشاهده گرديده هست . احتمالاً اندازه ساخت نيز به علت بهبود حالت سلامتي افزايش مي يابد . شيوع اسهال را مي بضاعت به طور مشخصي با كاستن پروتئين ناپخته جيره و به امداد خاصيت ضد ترشحي جيره كاهش بخشيد . در درحال حاضر حاضر به سود گيري از مقادير بيشتر پروتئين هاي گياهي در جيره هاي طيور تمايل بيشتري وجود دارد . اين امر مي تواند پرورش يك سويه را به سيستم گوارشي اجبار نمايد . جوجه ها مي بايست به ميل كردن جيره اي كاملاً گوناگون از حيث ساختار، مزه و تركيب غذايي عادت داده شوند . سازگاري بايد با در حيث تصاحب كردن ترشح آنزيم تهيه كننده pH، مقدار عبور مواد هضم گرديده و مكانيسم هاي جذبي ساخت شود . تغذيه با مقادير ناچيز و متناوب بيشتر، در حفظ اسيديته لوله گوارش امداد مي نمايد و بنابراين pH در حد مناسب حفظ مي شود . اطمينان از اين امر، نه تنها از نحوه سلول هاي پوشانننده معده كه اسيد هيدروكلريك ترشح مي كنند، بلكه با حضور باكتري هاي جان دار در لوله گوارش، تأمين مي شود . اين باكتري ها به طور طبيعي در معده يافت مي شوند و حضور آنها به آماده كردن اسيديته معده و مساعدت در حفظ pH مطلوب جهت كار آنزيمي و خودداري از رويش باكتري هاي بيماريزا ياري مي نمايد . در ۴ pH= ، اين باكتري ها به سرعت پرورش كرده، كاملاً فعال مي باشند . در حالتي كه pH به اندازه خيلي بسيار افزايش يابد ( بالاتر از ۵ )، باكتري اشريشيا كلي نشر يافته، با باكتري هاي مفيدي كه تعداشان كاهش مي يابد، رقابت مي كند . تغيير و تحول در تركيبات غذايي تشكيل دهنده جيره بايد به آرامي انجام شود تا به پرنده فرصت سازگاري يافتن داده شود . تغيير‌و تحول ناگهاني در مخلوط جيره ممكن ميباشد به تغيير و تحول pH سبب ساز شود . گونه هاي لاكتوباسيلوس از باكتري هايي هستند كه قدرتمند به توليد مقادير متعددي اسيد لاكتيك مي باشند . اثر ممانعتي لاكتوباسيلوس روي باكتريهاي ديگر، به ساخت پراكسيدهيدروژن بوسيله آن‌ها نسبت داده گرديده ميباشد . باكتري هاي اسيد لاكتيك از روش خاصيت چسبندگي خود روي ديواره، خنثي سازي سموم، فعاليت باكتري كشي، جلوگيري از سنتز آمين و افزايش قدرت ايمني، مانع از كلونيزه شدن كلي فرم ها مي شوند . لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس ( Lactobacillus acidophilus ) همينطور قادر به توليد آنتي بيوتيك اسيدولين ( acidolin ) مي باشد كه بازدارنده پرورش ارگانيسم هاي بيماريزاي روده اي مي شود . شرايط ارگانيك براي رشد باكتري هاي مولد اسيد لاكتيك مطلوب است . شرايط نامطلوب ( استرس ) اين اثر را از دربين مي پيروزي و رويش اشريشيا كلي را تشويق مي كند . تغذيه مخمر، تعداد باكتري هاي مصرف كننده اسيد لاكتيك را تحريك كرده، pH دستگاه گوارش را تحت مي آورد . در اين موقعيت افزايش ساخت پروتئين باكتريايي وجود دارااست . اسيدي كردن معده، نظريه تقريبا جديدي ميباشد . شيوه هاي متعددي براي اسيدي كردن معده پيشنهاد گرديده و زمينه چك قرار گرفته مي‌باشد . اضافه كردن اسيدهاي معدني و آلي بي آلايش و مخلوطي از تعدادي اسيد كه منجر اسيدي شدن در محل هاي گوناگون دستگاه گوارش مي شوند، از جمله اين راه و روش ها ميباشد . غذاهاي پلت گرديده pH دستگاه گوارش را پايين مي آورند حال آنكه غذاهاي آردي آن را بالا مي برند . همينطور مشاهده گرديده هست كه تغذيه با ذرت، PH دستگاه گوارش را پايين مي آورد . با مشاهده اسهال در پرندگان حتمي مي‌باشد جهت اصلاح دهيدراتاسيون، درمان حمايتي با تجويز مايعات و الكتروليت، رخ گيرد . 

نويسنده :ت.ج
تاريخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۲۵:۲۶

پروتئينها واسيدهاى آمينه اسم پروتئين از كلمه و واژه يونانى پروتيوز ، به معنى اوليه يا اهميت نخستين ، به وسيله برزليوس توصيه شد.

دستگاه جوجه كشي

اين واژه و كلمه ، كلمه مناسبى ميباشد زيرا اين ادغام پيچيده ، مركب از اسيدهاى آمينه در تمام سلولها يافت گرديده و در اغلب واكنشهاى شيميايى حياتى موجود در سوخت و ساز گياه و حيوان دخالت داراست . گرچه غالباً به تمام پروتئينهاى يك حيوان يا اين كه ماده غذايى روى هم رفته پروتئين گفته مي‌گردد هر پروتئينى با پروتئينهاى ديگر متعدد مي‌باشد . توالى خاص اسيدهاى آمينه و چگونگى رابطه حرفه هاى آن‌ها به يكديگر ، خصوصيات فيزيكى و شيميايى هر پروتئين و در فيض كار بيولوژيكى آن را مشخص و معلوم مى سازد . قسمتهاى مهم بافتهاى نرم بدن نظير ماهيچه ها ، بافتهاى پيوندى ، كولاژن ، پوست ، گيسو ، سم ، پرها ، ناخنها و قسمتهاى شاخيمنقار در پرنده ها را پروتئين تشكيل مى دهند . پروتئينهاى خون زيرا آلبومينها و گلوبولينها كه در تهيه و تنظيم فشار اسنرى دخالت دارا هستند منبعى از اسيدهاى آمينه اند و وظايف گوناگون ديگرى را به عهده دارا هستند . فيبر ليوژن و ترومبو پلاستين و تعــداد ديگرى از پروتئينها در انعقـــاد خون دخالت دارند پروتئينهاى مركب خون مانند هموگلوبين فعاليت انتقال اكسيژن به سلولها را بر عهده دارا هستند و ليپو پروتئينها فعاليت انتقال ويتامينهاى محلول در چربى و هم بقيه مواد واسطه چربى را انجام مى دهند . به علاوه ليپو پروتئينها از اجزاى اصلى غشاى سلولى ميباشند . ساير پروتئينهاى مركب ، مانند نوكلئو پروتئينها و گليكو پروتئينها و آنزيمها در ساسر بدن پراكنده اند . غشاى زرده تخم مرغ يك فسفر پروتئين مي‌باشد . 1- پروتئينها Proteins : از حيث ساختمان شيميايى پروتئينها از ازت ، كربن ، هيدروژن ، اكسيژن و گوگرد تشكيل شده اند در عده اى از پروتئينها علاوه بر عنصرها فوق فسفر هم وجود دارااست . معلوم كننده پروتئينها وجود ازت است بطور متوسط 16% از پروتئينها را ازت تشكيل مى دهد اين فرمان از حيث گزينش درصد پروتئين مواد غذايى در تركيبـــات شيميايى كمـك مى نمايد بدين ترتيب كــه مقدمه با روشهــاى شيميايى مقدار ازت مواد غذايى را بدست مى آورندو آنگاه در مضرب 25/6 ضرب مى نمايند . 25/6 = 16 ÷100 فيض بدست آمده مقدار پروتئين نپخته را نشان مى دهد . اين رويه ميزان گيرى براى گزينش پروتئين حقيقى كافى نميباشد چون بعضى از پروتئينها در حدود 4/13 درصد ازت و بعضى داراى مقدار بيشترى در حدود 3/19 درصد مي‌باشد . پروتئينها از تركيبات معمولي اى بنام اسيد آمينه تشكيل شده اند . تعداد اسيدآمينه هايى كه تا كنون ساخته شده ميباشد 35 عدد مي‌باشد كه ساختمان شيميايى 24- 23 عدد آن بطور جدا مشخص گرديده ميباشد . هر پروتئين از تعدادى اسيد آمينه تشكيل شده مي‌باشد بطوريكه امكان ندارد تمام اسيد آمينه ها در يك پروتئين واحد توده شوند . از لحاظ تغذيه طيور اسيد آمينه ها به سه گونه تقسيم ميشوند: 1-دسته اى كه طيور براى تغذيه احتياجى به آن ها ندارند مثل آلانين و اسپارتيك اسيد و هيدروكسى پرولين و سرين 2- نوع اى كه دربعضى شرايط به عنوان مثال ً هنگام توده آورى تخم مرغ جوجه كشى موضوع احتياج طيور مي باشد مانند تيروزين ، پرولين ، اسيد گلوتاميك ، گليسين و سيستين 3- مدل اى كه وجود آن‌ها براى تغذيه طيور به طور كامل ً ضرورى ميباشد و طيور كاركشته به ساختن آن‌ها در تن نيستند به اين گونه اسيدآمينه هاى اساسى مى گويند مثل ميتونين ، ليزين ، ايزولوسين ، لوسين ، هيستيدين ، آرژنين ، والين ، تريپتوفان ، ترونين ، فنيل آلانين ، گليسين ، تيروزين و سيستئين در قبل افزايش ميزان پروتئين جيره در هنگام تنش گرمايى يك امرى عادى بود اين عمل درپاسخ به كاهش مصرف غذا انجام شد و به‌اين وسيله پروتئين جيره جهت حفظ اندازه دريافت پروتئين نپخته در حد 17 گرم به ازاى هر پرنده در روز تنظيم مي شد . حالا مشخص گرديده هست كه چنين تعديلهايى ممكن ميباشد مضر باشند . روند متابوسيم مواد مغذى در بدن داراى بازدهى 100 درصد نبوده ومقدارى گرما در نتيجه آن توليد مى گردد . متأسفانه پروتئين در اين مسئله اندك بازده ترين ماده مغذى مي باشد و در فيض مصرف آن ، گرماى نسبتاً بيشترى ايجاد مى گردد . اين گرماى اضافى ممكن هست فشار زيادى را بر مكانيسم هاى دفع حرارتى تن ( نفس نفس زدن ، گردش خون ) وارد كند . بدين ترتيب با توجه به اين كه استفاده از پروتئين خام بيشتر ممكن است مضر باشد نگهداري مقدار دريافت پروتئين در شرايطى كه مصرف طعام كاهش مى يابد مضاعف نقص‌ به نظر مى رسد . براين اساس توصيه عمومى به كارگيري از ميتونين و ليزين مصنوعى ميباشد بطوريكه اندازه دريافت روزمره آنها به ترتيب در حد تقريبى 360 و 720 ميلى گرم حفظ شود . پروتئين و اسيد آمينه هاى جيره : اخيراً به تأثير پروتئين جيره در بروز ناهنجاريهاى پا دقت زيادى گرديده مي‌باشد . سابقاً بروز معايب پا متعاقب تغذيه با جيره هاى كم پروتئين به كاهش سرعت رويش اوليه نسبت داده مي شد .هر چند كه يافته هاى امروزى نشان داده مي باشد كه ناهنجاريهاى پا به حالت پيچيده ترى نظير تداخل مواد مغذى مربوط مي‌گردد . در اين رابطه اضافي پروتئين مصرفى منجر يك جور تنش ميشود كه به صورت بلندمرتبه شدن ميزان غده فوق كليوى خودنمايى مى كند . جيره غذايى حاوى پروتئين بسيار در متابوليسم اسيد فوليك ساخت خلل نموده و سبب ساز افزايش ناهنجاريهاى پا مي‌گردد . اگر‌چه كه در مطالعات اخير بااستفاده از جيره هاى ناكافى از نظر اسيد فوليك توانا به نشان دادن اثر آن با جيره حاوى 22 در مقايسه با 30 درصد پروتئين نبوده اند در مطالعه كارداران مؤثر بر رشد استخوانها در گله هاى مادر گوشتى و لگهورن نشان داده گرديده ميباشد كه رشد اول استخوانها كمتر ذيل تأثير مكملهاى معدنى و ويتامينها قرار مى گيرد در صورتيكه طول استخوان پا و استخوان جناغ با استعمال از جيره هاى حاوى پروتئين بالا مى تواند ارتقا يابد ( 22 درصد در مقابل 16 درصد پروتئين نپخته ) . همينطور ممكن است نسبت اسيد آمينه ها به مواد ازته غير پروتئينى هم در تشكيل مواد آلى استخوانها اهميت داشته باشد . دليل اين داعيه نتايجى مي‌باشد كه از پيش جيره هاى خالص و يا اين كه حاوى اسيد آمينه هاى صنعتى بدست آمده ميباشد . در برخى مواقع پيچ خوردگى گردن در گله هاى مادر بويژه خروس مشاهده گرديده مي باشد كه ممكن است به واسطه ايراد در متابوليسم اسيدهاى آمينه باشد اين عارضه صرفاً يك مشكل اسكلتى محسوب نشده بلكه با متابوليسم نياسين يا اين كه تريپتوفان در ارتباط مي باشد .اين ضايعه در دوره تفريخ تخم به علت كشيدگى بيشترعضلات يك طرف گردن مقدمه شده و ياور با فشار وارده از آمينيون نهايتاً سبب غير طبيعى شدن استخوانهاى گردن مي شود . جيره هاى غذايى فقير از حيث پروتئين و يا ساير مواد مغذى ضرورى موجب كاهش سرعت پرورش مي شوند . تمام پرندگان يك گله داراى احتيجات غذايى به طور كامل ً مشابهى نيستند براى نمونه كاهش متيونين جيره به اندازه 25 درصد موجب كاهش قابل ملاحظه متوسط وزن گله مي شود . ولى متأسفانه آن تعداد از مرغان گله كه از حيث توارثى به متيونينبيشترى نياز دارا هستند وزن دوچندان كمى خواهند داشت و آنهايى كه داراى احتياجات متيونين پايينى ميباشند كمتـــر ذيل تـــأثير چنين جيره هايى قــــرار مى گيرند و يا اين كه با سرعت طبيعى پرورش مى كنند .شيوه سنجيده براى رشد جوجه ها با پرورش اوليه زياد آرام ترى آغاز ميگردد ، برنامه محدوديت غذايى متعاقب آن مشكلات كمترى به همپا داشته و بنا براين تنش كمترى نيزايجاد مي شود . مطالعات نشان داده است كه تغذيه نيمچه هاى مامان با جيره غذايى حاوى مقادير خيلى قليل پروتئين( 15-13 درصد) در هفته هاى اوليه زندگى به كنترل پرورش ياري خواهد كرد . معمولاً در گله هاى تجارى سطح ها زير پروتئين در حدود 13 تا 14 درصد سفارش نميشود زيرا متعادل نمودن اسيد آمينه ها دوچندان دشوار گرديده ، مالامال درآورى تحت تأثير قرار گرفته و در برخى موردها تهيه اين جيره ها در مقايسه با جيره هاى با محدوديت كمتر پروتئين هزينه بيشترى خواهد داشت به هر درحال حاضر هيچگونه مشكلى در به كارگيري از جيره هاى پيش دان حاوى 15 تا 16 درصد پروتئين ملاحضه نميشود . در شراي جيره هاى قليل پروتئين بعنوان پيش دان زمينه استعمال قرار گيرند انتظارميرود نيمچه هاى تپل ترى در سن 3 تا 5 هفتگى حاصل شوند كاهش سرعت رويش بر اثربكارگيرى جيره هاى حاوى پروتئين تحت خيس منجر به كاهش طول ساق پا گرديده ميباشد . طبقه بندى پروتئين ها : اگر چه تمام پروتئين ها از اسيد آمينه ساخته شده اند ، ترتيب قرار دريافت كردن اسيدهاى آمينه در ساختمان پروتئينهاى مو جود در طبيعت متفاوتند و اين اختلافات ميباشد كه خصوصيات تك تك پروتئينها رامشخص مى كند . به هر هم اكنون گاهى پروتئينها را بر شالوده محلول بودن آن ها درآب ، در محلول نمكى ، دراسيدها و بازها و اتانول تقسيم بنديمى كنند . همچنين در طبقه بندى پروتئينها سعى شده كه شكل و مخلوط شيميايى پروتئينها در لحاظ گرفته شود ، در‌صورتي‌كه چه مشخص كردن تركيب شيميايى پروتئينى مستمند اطلاعات بيشترى در موضوع ترتيب قرار به دست آوردن اسيدهاى آمينه در مولكول پروتئين است . پروتئينهاى كروى : الف )آلبومينها : پروتئينهاى محلول در آب هستند كه در پيش‌روي حرارت منعقد مي‌شوند مثل آلبومين تخم مرغ . ب) گلوبولينها : پروتئينهاى غير محلول در آبند يا اين كه خيلى كم حل ميگردند ولى در محلولهاى رقيق نمكهاى خنثى مثل نمك طعام كه از مخلوط بازهاى قوى يا اين كه اسيدهاى قوى تشكيل شده مي باشد حل ميشوند . گلوبولينها به وسيله حرارت منعقد مي‌شوند ممكن است به وسيله محلولهاى 5 تا 10 درصد نمك غذا از بافتهاى گياهى يا حيوانى انقطاع شوند و آن‌گاه بوسيله رقيق كردن با آب خالص رسوب داده شوند . ج ) گلوتلينها : غير محلول در آب و حلالهاى خنثى هستند ولى در حلالهاى رقيق اسيدى و بازى محلولند مانند گلوتين گندم و ذرت . د) گليادينها يا اين كه پرولامينها : در اتانول 70 تا 80 درصد محلول هستند ولى در آب ، الكلهاى مطلق و حلالهاى خنثى حل نمي‌شوند ازانواع آن زئين ذرت و گندم . هـ ) هيستونها : محلول در آب و غير محلول در در محلول آمونياك رقيق مي باشند جهت رسوب ساير پروتئينهاى محلول از آن‌ها استفاده ميشود . كه ياور با اين پروتئينها انعقاد مي شود و در اسيدهاى رقيق حل مى گردند ازجمله خصوصيات آنان دارا بودن اسيد آمينه هاى بازى مي باشد . و ) پروتامينها : پروتئينهايى هستند كه وزن مولكولى آنان ناچيز مي‌باشد البته مقادير فراوانى اسيد آمينه گشوده دارا‌هستند و از اين جهت شبيه هيستونها مي‌باشند . در آب محلول مي‌باشند ، بوسيله حرارت منعقد نمي‌شوند و با اسيدهاى معدنى نمكهاى پايدارى را تشكيل مى دهند . 
پروتئينهاى ريشه اى : - كولاژنها : پروتئينهاى اصلى موجود در بافتهاى پيوندى مي‌باشند كولاژنها حدود يك دوم كل پروتئينهاى بدن را تشكيل مى دهند ، در آب غير محلولند و در پيش‌روي آنزيمهاى گوارشى مقاوم ميباشند ولى به وسيله جوشاندن در آب يا اين كه در اسيدها يا اين كه بازهاى رقيق به آسانى به ژلاتينهاى قابل هضم و محلول تغيير مى يابند . - آلاستين ها : پروتئينهاى بافتهاى كشدار و ارتجاعى مانند سرخرگها و مفصلها ميباشند درصورتي كه چه مشابه كولاژن ميباشند ولى به ژلاتين تبديل نمى شوند .- كراتين ها : لبريز ، مو ، منقار ، پنجه ها و شاخها داراى اين نوع از پروتئين ها هستند . اين پروتئينها بسيار نامحلول و غير قابل هضم هستند . - پروتئينهاى مركب : اين پروتئينها داراى مادهاى غير اسيد آمينه اى به اسم تيم پروستاتيك هستند . الف ) نوكلئو پروتئينها : اين جور مشتمل بر نوكلئيك اسيدهاى ادغام گرديده با يك يا يك سري مولكول پروتئين مي‌باشد . ب ) موكوئيد يا موكو پروتئينها : كربو هيدراتهاى اين پروتئينها موكوپلى ساكاريدهاى حاوى آن استيل هگزوز آمين مانند گلوكز آمين يا اين كه گالاكتوز آمين و به فيس تركيبى با اسيدهاى يورونيك مانند گالاكتو يورنيك يا اين كه گلو كو يورونيك ميباشند برخى از آنها اسيد ساليك نيز دارا هستند . ج ) گليكو پروتئينها : كربوهيدرات موجود در اين گونه كمتر از 4درصد است . آلبومين تخم مرغ كه 7/1 درصد مانوز دارااست . درباره‌ي ) ليپو پروتئينها : پروتئينهاى محلول در آب و يار با ليستئين ، سفالين ، كلسترول يا بقيه ليپيدها يا فسفو ليپيدها مي‌باشند . هـ ) كرومو پروتئينها : تركيباتى هستند كه ازطريق اتخاذ يك پروتئين ساده با گروه پروستاتيك رنگى به‌وجود مى آيند . دربرگيرنده هموگلوبين . 4– پروتئينها از حيث منشاء و منشأ : گياهى و حيوانى : - پروتئينهاى گياهى از گياهان بدست مى آيند . 2- پروتئينهاى حيوانى كه از بافتها يا متاع هاى حيوانى منشأ مى گيرند . در تغذيه طيور قيمت پروتئينها بسته به تعداد اسيد آمينه هاى اساسى موجود در آن است ولى بطور كلى پروتئينهاى گياهى از لحاظ تغذيه كمتر از پروتئينهاى حيوانى ارزش دارا هستند علت اين امرهمان داشتن ويتامين B12در پروتئينهاى حيوانى ميباشد ولى پروتئينهاى گياهى از اين حيث فراوان حاجتمند مي باشند ديگر آنكه پروتئينهاى حيوانى در طيور يك پنجم وزن زنده و يك هفتم تا يك هشتم وزن تخم مرغ را تشكيل مى دهند . علاوه بر ساختن بافتها عمل ديگر پروتئينها ذخيره شدن آن در تن بعنوان منابع انرژى مي باشد . در بعضى اسيد آمينه ها منابع اوليه بعضى ويتامينها را تشكيل مى دهند و هم در ساختمان هورمون ها و آنزيمها بكار مى روند . 5 – ساختمان شيميايى اسيدهاى آمينه و پروتئين ها : در جريان پروتئين سازى در سلول اسيدهاى آمينه به ترتيب خاصى و به رخ رشته هاى طويلى به يكديگر متصل ميگردند و سپس اين فن ها به شيوه ويژه اى با يكديگر مرتبط مي شوند و پروتئينها را تشكيل مى دهند . اتصال در بين دو رشته اتصال بپتيدى اسم دارااست . اين اتصالها ، اتصالهاى كوالانسى قوى في مابين بنيان كربوكسيل (اسيدى) يك اسيد آمينه و بنيان آمينى اسيد آمينه بعدى مي‌باشند . بقيه اتصالهايى كه دو يا اين كه چندين رشته پروتئين را جهت توليد پروتئين سه بعدى به نيز متصل مى نمايند ، اتصالهاى يونى با اتصالهاى هيدروفوبيك ميباشند . در هم اكنون حاضر ، تغذيه علمى طيور بر به كارگيري از گونه هاي پروتئينهاى قابل دسترس مو جود در مواد اول به منظور تأمين ازت قابل به كار گيري و اسيد آمينه هاى ضرورى جهت آنابوليسم يا اين كه سوخت مناسب پروتئين در مرغ و در هر مرحله از رشد آن مبتنى است . جهت كاربرد درست علم مربوط به تغذيه پروتئين ، آگاهى از خواص پروتئينها ، ساختمان پروتئينها و مصرف پروتئين به وسيله حيوان مؤثر و اثرگذار هست . 6- ساختمان پروتئين و پروتئين سازى : كشفيات دهه پيشين منجر ترقي قابل ملاحظه اى در علم مربوط به پروتئين سازى به وسيله سلولهاى گياهى و حيوانى گرديده ميباشد . تحقيقاتى كه مكانيزم پروتئين سازى را مورد بررسى قرار مى دهد ارتباط اساسى ميان ژنتيك بيوشيمى و تغذيه را واضح كرده مي باشد .پروتئين سازى درسلولهاى گياهى و حيوانى دى اكسى ريبو نوكلئيك اسيد (DNA ) جانور در تقسيم سلولى كه از آن پروتئين و شيره اى ساخته ميگردد در دست گرفتن مى گردد . DNA جانور در آن سلول داده ها ژنتيكى مربوط به ساختمان دقيق پروتئينى را كه بايستي ساخته شود گزينش مى كند و اين وضعيت را به صورتخواص توارثى از نسلى به نسل ديگر منتقل مى سازد . DNA با در دست گرفتن ايجاد ريبو نوكلئيك اسيدهاى (RNA ) جانور در سيتوپلاسم سلول ، بسط و تكامل پروتئينها را در سلول در دست گرفتن مى نمايد . در پروتئين سازى سه دسته RNA متعدد دخالت دارا‌هستند . - RNA ريبــو زومى كـــه قسمتى از ساختمان ريبـــوزوم هست ( پروتئينى يگانه در ميكروزوم سلول ) - RNA ريبوزومى بــه تيتر الگويى كــه پروتئينها روى آن ســاخته مى شوند كار مى نمايد . - RNA ناقل : اسيدهاى آمينه خاصى را به ريبوزومها انتقال مى دهد . در حيوانى كه عالي تغذيه گرديده باشد منبعى دائمى از تمام اسيدهاى آمينه براى تمام سلولها مهيا است . اين اسيدهاى آمينه از هيدرولى ز پروتئينهاى موجود در غذا تأمين شده و به وسيله خون يا به فيس اسيدهاى آمينه آزاد يا اين كه به رخ پروتئينهاى خون كه در كبد ساخته گرديده اند انتقال مى يابند . - RNA نبي : توالى اسيدهاى آمينه مو جود در پروتئين را كه ساخته مي شود گزينش مى نمايد . شكل اغلب پروتئينها مارپيچ – آلفا ( حلزونى مي‌باشد ) كه در هر پيچش 317 اسيد آمينه مو جود مي باشد بعضى از پروتئينها همانند لوله هاى مشقت بار ، خميده و در نيز آميخته اند . اتصال دى سولفيد در بين مولكولهاى سيستئين و اتصالهاى يونى ميان بنيان آمينى ليزين وجود دارااست و حتماً هنگامى كه بنيان غير قطبى پروتئينها با يكديگر تماس حاصل مى كند اتصالهاى هيدروفوبيكى بوجود مى آيد مثل اتصال هيدروفوبيكى اسيدهاى آمينه فنيل آلانين و سيتروزين و لوسين و ايزولوسين ، والين و . . . وزن مولكولى اكثر پروتئين ها في مابين 35000 تا 500000 متغير مي باشد به حافظه اين كه متوسط وزن يك اسيد آمينه حدود 115 است از تعداد اسيدآمينه هاى جانور در اكثر وقت ها پروتئينها حدود 30 تا 500 مي‌باشد . 7- خاصيت پروتئين ها و اسيدهاى آمينه : خاصيت پروتئين ها به اسيدهاى آمينه آن ها بستگى دارااست . بعضى از اين خاصيت عبارتند از تعداد اسيدهاى آمينه اسيدى و بازى جانور در آنها – گروههاى يونى جان دار در آنها – تعداد و اندازه نسبى مركزها هيدروفوبيك جان دار در آن ها – وجود يا اين كه عدم وجود كربوهيدراتها – ليپيدها يا فسفاتها – و اينكه آيا پروتئينها محبوس كننده مي‌باشند و قادرند با يك يا اين كه يك سري عنصر معدنى يك سري ظرفيتى قفل شوند و كيلات تشكيل دهند يا اين كه خير و خوبي . به عامل اينكه اسيدهاى آمينه دا راى يك بنيان بازى ( تيم آمينى ) و يك بنيان اسيدى (گروه كربوكسيلى) مي‌باشند خواص آمفوتر دارا‌هستند ، يعنى در بين آنان و اسيدها و بازها فعل و انفعال انجام مى پذيرد . خواص نسبى اسيدى در مقايسه با خاصيت بازى يك اسيد آمينه با اسيد آمينه هاى ديگر متفاوت ميباشد . اسيدهاى آمينه تك آمينى ، تك كربوكسيلى ، يونهاى سويتر يعنى يونهاى دوطرفه نام گرفته اند . پروتئينها به عنوان بافرهاى دوچندان خوبى كار مى كنند و به علت بالا بودن وزن مولكولى و تحت بودن درجه تجزيه شان نقش مهمى را در فشار اسنرى ، محلولى كه حاوى پروتئينها ست ايفا مى كند . اين خواص بافرى و فشار اسنرى پروتئينها داراى اهميت اساسى در مراقبت وضعيت يكنواختى تن مي‌باشد . بعضى از پروتئينها داراى گروههاى خاصى هستند كه به خودى خود يا موادى كه وارد بدن مى شوند فعل و انفعالاتى كه انجام مى دهند اين پروتئين ها پادزهر يا آنتى بادى و مواد خارجى آنتى ژن اسم داراست . 8- تجزيه اسيدهاى آمينه : عمده اسيدهاى آمينه در مرغ ، در كبد و همه تجزيه مى شوند . بعلت عدم وجود سيكل تشكيل اوره در پرنده ها آرژنين در تن آن‌ها ساخته نمي شود بنابراين آرژنين براى مرغها يك اسيد آمينه ضرورى مي‌باشد دست‌كم دو آنزيم جدا از هم كه براى سنتز آرژنين ضروري در همگي طيور وجود ندارد و تقريباً طيور فاقد تمام آنزيمهاى مو جود در سيكل تشكيل اوره در كبد خويش هستند در پرندگان نيز همانند بخش اعظم پستانداران ، اورنتين از اسيد گلوتاميك ساخته ساخته نمى شود . سيترولين مى تواند بوسيله كليه مرغ به آرژنين تبديل شود و تا حدودى جانشين آرژنين مو جود در جيره جوجه ها شود . مرغها مكانيزم ويژه اى براى دفع اسيدهاى آروماتيك ،مثل اسيد بنزوئيك ميباشند پيشين از دفع از اين آنزيم ميتوكندرى هاى كليوى يافت مى شود . مصرف مقادير زيادى از آرژنين ليزين ، يا اين كه بقيه اسيدهاى آمينه ديگر مانند هيستيدين ، ايزولوسين ، تيروزين ، و اورينتين ، اندازه اين آنزيم را ارتقا مى دهد . اندكى ارتقاء در ميزان ليزين جيره مى تواند ارتقا عمل آرژيناز كليوى و در فيض تجزيه عمده آرژنين را سبب شود اين عمل باعث توليد مقاومت ميان آرژنين – ليزين مي‌گردد . كه در آن مازاد ليزين رويش را كاهش مي دهد و اين كاهش رويش را مى بضاعت با اضافه كردن آرژنين جيره برطرف كرد . به همين عامل هست كه ميزان ليزين موجود در جيره جوجه هاى در حالا رويش نبايستى اكثر از 2/1 برابر مقدار آرژنين آن باشد . زيادى اسيدهاى آمينه كه سبب ارتقا كار آرژيناز كليوى در طيور مي شود ، نياز جوجه ها را به آرژنين بالا مى موفقيت . به هر حال در مقايسه با ليزين مقادير بيشترى از اين اسيدهاى آمينه براى تأثير گذاشتن بر احتياج آرژنين ضروري مي‌باشد . بعضى از اسيدهاى آمينه موجود در جيره قادرند كه كار آنزيم آرژيناز كليوى در پرندگان را به شدت كاهش دهند . تغذيه 5/0 درصد از اسيدهاى آمينه آلفا – آمينو ايزو بوتريك اسيد ( AIB) منجر كاهش فعاليت آنزيم آرژيناز جان دار در همگي طيور مي‌گردد . در چنين شرايطى تجزيه آرژنين بشدت كاهش مى يابد و تغذيه جيره اى با مقادير كم آرژنين همپا با افزودن AIB ممكن ميباشد باعث بهبود رشد شود . ازدياد تريونين و گليسين اثرات مشابه AIB را دارد . مكانيزم ارتباط فراوانى اسيدهاى آمينه و عمل آرژيناز كليوى در جوجه ها معلوم نشده هست . مكانيزمى كه در بالا از آن ياد شده در كليه و كبد پستانداران اتفاقى نمى افتد ، البته به لحاظ مى رسد كه حداقل در بعضى از پرنده ها كه مسئله مطالعه قرار گرفته اند منحصربه‌فرد به شخص باشد .طريق ادرار اين تركيب با اورنتين مخلوط مي‌شود و دى بنزوئيل – اورنتين توليد مي‌نمايد زيرا اورنتين بايستى از آرژنين گرفته شود ، مصرف مقادير مضاعف اسيد بنزوئيك مى تواند منجر به نبود آرژنين در جوجه شود . آنزيم اصلى در تجزيه آرژنين در مرغ آرژيناز مي‌باشد كه تشكيل اوره و اورنتين را از آرژنين سبب ساز مى شود . 9- هضم و جذب پروتئينها : پروتئينها پس از ورود به دستگاه گوارش توسط تعدادى از آنزيمهاى هيدرولتيك كه به شيوه زنجيره اى كار مى نمايد موضوع حمله قرار مى گيرند . پروتئينهاى نپخته طبيعى در مقابل آنزيمها مقاومند ، لذا بايستى قل از هضم شكل سه بعدى آنها شكسته شود و به رشته هاى بي آلايش ، كه هر اتصال پپتيدى را در معرض يورش آنزيمها قرار دهد ، تبديل شوند . آدم بخش اعظم از غذاى پخته و تغيير‌و تحول شكل يافته مصرف مي كند ولى طيور غذاى خويش را به طور طبيعى و تغيير و تحول وضعيت نداده دريافت مي نمايند و تغيير و تحول حالت در غذا بايستى در پيش معده و سنگدان انجام پذيرد . تعداد اتصالهاى مولكولهاى جان دار در پروتئين ناپخته ممكن مي‌باشد كم باشد كه در اين چهره براى كار پروتئازها قابل دسترس مي‌باشد وضعيت اسيدى پيش معده و سنگدان سبب ساز شكسته شدن اتصالها ميشود به طوريكه اكثر وقت ها اتصالهاى پپتيدى اساسي و پپسين در معرض عمل اين آنزيم قرار مى گيرند . به محض شروع هضم پروتئين بوسيله پپسين ، افزايش چشمگير در دسترسى به اتصالهاى پپتيدى براى هيدروليز به وسيله آنزيمهاى روده اى بوجود مى آيد . پلى پپتيدى هاى حاصل از هضم پپسين بوسيله تريپسين ، كيموتريپسين ، و آلاستاز روده اى شكسته ميشوند . در اثر فعاليت اين آنزيمها ، تعداد زيادى اتصالهاى پپتيد انتهايى آزاد مي‌شوند و به وسيله آمينو پپتيدازها ،كربوكسى پتپيدازها و ساير پپتيدازهاى موجود در مجرا يا اين كه مخاط ديواره روده كوچك زمينه حمله قرار مى گيرند . هرآنزيم بايستي كار خويش را در هيدروليز تواترى پروتئين انجام دهد . دراغلب وضعيت ، ماده هيدروليز گرديده در اثر فعاليت يك آنزيم ، ماده فعال كننده آ‹زيم بعدى هست . توقف فعاليت هر يك از آنزيمهاى هيدروليز كننده ، بخصوص آنزيمهاى آغاز كننده پپسين و تريپسين كاهش قابل مراعات اى را در هضم پروتئينهاى جيره بوجود مى آورد .پس ازصرف طعام ، انعكاس عصبى از نحوه اعصاب و روان مخاط دستگاه گوارش منجر آغاز ترشح شيره گوارشى در پيش معده ميگردد . اين شيره حاوى اسيد كلريدريك ، پروتئازها ، موسين ميباشد . از سلولهاى پتپيدى پيش معده پپسينوژن ترشحح ميشود . ارتقا غلظت پپسينوژن سبب ارتقا ساخت اسيد كلريدريك مي شود . گذشته از ورود غذا به پيش معده و سنگدان ، PH ترشحات موجود در اين جوارح از 15-2 كمتر است ولى به عامل اثرات بافرى غذا PH به حدود 5/3- 5 مى برسد . هنگامى كه كيموس نصفه هضم گرديده وارد روده كوچك مي‌گردد . كاهش موقعيت اسيدى و احتمالاً مكانيزمهاى ديگرى سبب ساز ترشح هورمون گاسترين مي‌گردد . كه اين هورمون ترشح عمده اسيد كلريدريك را سبب مى گردد . اسيد كلريدريك پيش معده را در PH كمتر از 5 منجر تبديل پپسينوژن به پپسين مي‌شود . اين تبديل به علت انقطاع نشدن زنجيره پلى پپتيدى و اجزاى پپتيدى ، كه بازدارنده ازفعاليت پپسينوژن ميشود مي‌باشد . پپسين تعداد زيادى ازاتصالهاى پپتيدى را هيدروليز مي كند . اندازه لترين آنها والين و لوسين ، تيروزين و لوسين يا دربين اسيدهاى آمينه آروماتيك مانند فنل آلانين – تيروزين مي باشد . انگيزه از تجزيه پروتئينها در پيش معده و سنگدان آماده ساختن فن هاى پپتيدى براى هيدروليز بعدى بوسيله آنزيمهاى روده اى مي‌باشد . اندازه پروتئين جيره در سرعت تخليه معده در موشهاى صحرايى مؤثر مي‌باشد . جيره هاى اندك پروتئين باعث مي‌شوند كه خوراك به سرعت از معده بگذرد . درصورتيكه جيره هاى پر پروتيئن با توليد مكانيزمى برگشتى سرعت تخليه غذا را كاهش مى دهند در سود پروتئينهاى نپخته مصرف گرديده بهتر تغيير و تحول حالت مى يابند و حل مي‌شوند . چون مرغ به طور مداوم طعام مي خورد تصور مي‌شود كه مكانيزمى متفاوت با آنچه در موش صحرايى و بقيه حيوان ها تك معده ايانجام مى پذيرد ، تخليه پيش معده و سنگدان را در اختيار گرفتن مى نمايد . به هر هم اكنون هنكامى كه ورود نخستين خوراك به چينه دان مورد بررسى قرار مى گيرد اين احتمال به‌وجود مى آيد كه تخليه متوالى طعام از چينه دان به پيش معده و مكانيزم جانور در ترشح شيره گوارشى و تخليه معده در مرغ ، تفاوت چندانى با آنچه در پستانداران از پاراگراف موش صحرايى حادثه مى افتد وجود ندارد . 10- تعادل نيتروژن : هنگامى كه تعداد پروتئين جيره بتدريج ارتقا يافت ، ميزان پروتئين از دست رفته كاهش پيدا مى نمايد تا هنگامى كه مقدار پروتئين مصرفى دقيقاً برابر ميزان پروتئين از دست رفته بدن شود كه در آن نقطه تعادل نيتروژن بدست مى آيد . اين شيوه امروزه براى انتخاب مؤثر بودن جيره داده شده براى محافظت و نگهدارى حيوان ها در خالت تعادل نيتروژن مسئله استعمال قرار مى گيرد . 11- مقايسه پروتئينهاى گياهى و حيوانى در تغذيه طيور : گرچه بعضى از حيوان ها گياهخوار و بعضى ديگر گوشتخوارند ، پاره اى از آن‌ها مانند طيور كليه چيز خوارند . اين جور بندى بر اساس دسته غذاى مصرف شده توسط حيوان‌ها گوناگون و بر حسب عادت طبيعى آن ها انجام شده هست و ارتباطى با اختلافات ويژه بها پروتئينهاى گياهى در مقايسه با پروتئينهاى حيوانى ندارد . هنگام افزورن منابع پروتئين حيوانى ، نظير پودر ماهى ، پودر گوشت و پس چرخ كم آب ، به جيره طيور نتايجى حاصل گرديده كه نسبت به جيره هاى شبيه حاوى پروتئينهاى گياهى برترى كامل داشت . رمز برترى ارزش پروتئين هاى حيوانى كى پس از ديگرى روشن شد . در اكنون حاضر معلوم گرديده است كه پروتئينهاى گياهى از امكان هضم بالايى برخوردارند و غالباً حرارت داده ميشوند تا عوامل بازدارنده پرورش در آن‌ها از در ميان برود و در فيس لزوم اسيدهاى آمينه ضرورى هم به آن ها افزوده مي‌شود كه در اين صورنتايجى يكسان و گاهى خوبتر از نتايج بدست آمده با مكملهاى پروتئين حيوانى توليد خواهند كرد . عوامل مؤثر در برترى پروتئينهاى حيوانى در مقايسه با پروتئينهاى گياهى عبارتند از 1- تأمين كلسيم و فسفر بوسيله استخوان در پروتئنيهاى حيوانى 2- ويتامينهاى تيم B بخصوص ريبو تلادوين جان دار در پس چرخ كم آب 3- ويتامين 12B كه فقط در مواد حيوانى موجود است و در گياهان وجود ندارد 4- اسيدهاى آمينه متيونين و ليزين كه در ماهى ، تخم مرغ و پنير فراوانتر از منابع پروتئين گياهى مي‌باشد . 12- گياهان بعنوان منابع اصلى پروتئينها : هر قسمتى از گياه ( دانه ، برگ ، ساقه ) داراى پروتئينهاى خاصى ميباشند گياهان با استعمال از روشنايي خورشيد و كربن در جريان كار فتوسنتز قالب اصلى پروتئينها را مى سازند و بنيان آمينى حاصل از آمونيومهاى معدنى و يا نمكهاى نيترات موجود در آب را وارد ساختمان پروتئين مى نمايند . 22 اسيد آمينه اى كه به عنوان سنگهاى ساختمان تمام پروتئينها شناخته شده ميباشد به آسانى بوسيله گياهان ساخته ميگردد . به هر حال حيوان ها مى توانند صرفا 12 اسيد آمينه بسازند براين اساس براى تأمين اسيدهاى آمينه اول كه به اسيدهاى آمينه ضرورى معروفند به گياهان متكى مي‌باشند . گياهان اشكال مختلف پروتئينها را مي سازند و در قسمتهاى مختلف خويش به مقادير متفاوتى ذخيره مى نمايند . بعضى گياهان اكثر ازسايرين پروتئين مى سازند . دانه هاى دو لپه اى نظير دانه هاى روغنى ، در مقايسه با غلات منابع غنى ترى از پروتئين مي‌باشند ، به تيتر نمونه دانه خشك سويا 43 درصد پروتئين داراست در صورتيكه ذرت خشك تنها 10 درصدپروتئين داراست . قسمتهاى سبز گياهان ، علفهاى برنا جديد ، برگها در مقايسه با ساقه و برگهاى كهن سال خيس كه سلولز بيشترى دارا‌هستند حاوى ميزان زيادترى پروتئين مي باشند . (20 تا 25 درصد ماده كم آب ) 13- نياز حيوان به اسيدهاى آمينه : همانند گياهان ، حيوان ها پروتئنيهايى را كه داراى 22 اسيد آمينه مي‌باشند مى سازند اما برعكس گياهان ، حيوان‌ها كاركشته نيستند تمام اسيدهاى آمينه را بسازند . اسيدهاى آمينه اى كه در بدن حيوانات ساخته نميشود مي بايست از نحوه خوراك تأمين شود از اين رو اسيدهاى آمينه ضرورى نام دارا‌هستند و آنهايى كه به وسيله حيوان ساخته مي‌شود ، اسيدهاى آمينه غير ضرورى نام دارا‌هستند از در ميان آن‌ها برخى به اندازه اى كه حداكثر رشد را تضمين نمايند ساخته نمي‌شود ، بنابراين بايستى به وسيله طعام تأمين شود . اسيدهاى آمينه ضرورى دربرگيرنده : آرژنين – ليزين – هيستيدين – لوسين – ايزولوسين – والين – متيونين – تريونين – تريپتوفان – فنيل آلانين - اسيدهاى آمينه غير ضرورى دربرگيرنده : آلانين – اسيد اسپارتيك – اسپارژين – اسيد گلوتاميك- هيدروكسى پرولين – گليسين – سرينن – پرولين - اسيدهاى آمينه نيمه ضرورى شامل : تيروزين كه از فنيل آلانين ساخته ميشود و سيستئين از متيونين و هيدروكسى ليزين از ليزين ساخته مي گردند . و در بعضى موقعيت سرين و گليسين به ميزان نياز بدن ساخته نمي‌شود و بايستي به جيره اضافه كرد هنگاميكه جيره هاى متشكله از اسيدهاى آمينه مصنوعى به كاربرده شود براى رسيدن به حداكثر پرورش افزودن پرولين ممكن مي باشد ضرورى باشد . 

نويسنده :ت.ج
تاريخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۱۱:۵۵:۴۸

جوجه كشي چيست؟ دستگاه جوجه كشي چه مي باشد | جوجه كشي يا اين كه جوجه درآوري به فرايندي گفته مي شود كه در آن تخم هاي نطفه دار توسط مرغ كرچ يا دستگاه جوجه كشي به جوجه تبديل مي شوند . براي تبديل شدن تخم به جوجه كه به اصطلاح هچ شدن جوجه ها گفته مي شود، شرايطي نظير رطوبت، دما و اكسيژن محيط بايستي در حد مطلوب قرار بگيرد . طول مدت جوجه كشي براي انواع مختلف طيوران متفاوت است البته براي همه پرنده ها از دو سطح ستر و هچر تشكيل شده كه مرحله هچر مشترك بوده و سه روز انتها جوجه كشي مي‌باشد . 
جوجه كشي ارگانيك تخم مرغ جوجه كشي ارگانيك تخم مرغ دستگاه جوجه كشي چيست؟ در آغاز به بررسي انواع منش هاي جوجه كشي ، از پرنده ها خوا هيم پرداخت و در مورد دستگاه جوجه كشي به طور مفصل بحث خواهيم كرده جوجه كشي طبيعي: جوجه كشي يا جوجه درآوري طبيعي توسط مرغ كرچ انجام مي شود . مرغ كرچ با خوابيدن روي تخم هاي نطفه دار حالت مطلوب جوجه كشي را فراهم مي كند و به رخ غريزي تخم ها را براي پرهيز از چسبيدن نطفه به پوسته تخم ها مي چرخاند . اگرچه گفته مي شود كه در جوجه كشي ارگانيك درصد تبديل شدن به جوجه بالاست ولي تعداد تخم هاي پايين نطفه دار كه مي تواند بوسيله مرغ كرچ به جوجه تبديل شوند، از محدوديت هاي جوجه كشي طبيعي ميباشد . 
فيلم جوجه كشي ارگانيك : 


جوجه كشي مصنوعي: در جوجه درآوري مصنوعي ماشين جوجه كشي وضعيت لازم براي تبديل شدن تخم هاي نطفه دار به جوجه را مهيا مي نمايد . ماشين جوجه درآوري را مي توان به فيس دست ساز با استعمال از امكانات ابتدايي هم ايجاد البته معمولا اين دستگاه هاي دست ساز از بازده قابل قبولي برخوردار نيستند . در ايجاد دستگاه هاي جوجه كشي توليدي كارخانه ها از قطعات مكانيكي و ديجيتالي مناسب استعمال مي شود كه راندمان اين دستگاه ها را عمده از مرغ كرچ مي كند . 

فرآيند جوجه كشي: جوجه درآوري از تخم هاي نطفه دار به دو تراز ستر و هچر تقسيم مي شود . در سطح ستر كه در آن جنين در باطن تخم در هم اكنون رويش است تخم ها براي نچسيدن جنين به پوسته تخم توسط مرغ كرچ يا دستگاه جوجه كشي چرخانده مي شوند . البته در تراز هچر كه 3 روز پايان جوجه كشي است، نيازي به چرخاندن تخم ها نمي باشد و جوجه ها از تخم ها خارج مي شوند . دما در مرحله هچر كمتر و رطوبت و اكسيژن عمده مي باشد . 
بيشتر بخوانيد : موسسه رويان از دستگاه هاي جوجه كشي كدام شركت به كار گيري مي كند؟ فرآيند جوجه كشي ر پروسه جوجه كشي وضعيت جوجه كشي: در جوجه درآوري چهار عامل رطوبت، دما، اكسيژن و چرخش تخم ها نقش كليدي را ايفا مي كنند . اگر‌چه اين وضعيت براي تخم هاي پرندگان متفاوت متفاوت است البته به چهره عمومي به رخ ذيل ابلاغ مي شود: دماي ماشين جوجه كشي: دماي مطلوب براي جوجه كشي گونه هاي پرنده ها 37 .5-37 .8 مرتبه سانتي گراد هست . صرفا استثنا در اين زمينه شترمرغ ميباشد كه دماي مناسب براي جوجه كشي از تخم آن 36 .1-36 .6 رتبه سانتي گراد هست . بايد توجه فرمائيد كه دما با طول بازه جوجه كشي ارتباط عكس داراست بدين مفهوم كه دماي فراتر باعث به كاهش برهه زماني دوران هچ و دماي تحت تر منجر به ارتقاء زمان مدت هچ مي شود . با نزديك شدن به زمان هچ دما كاهش يافته و در سطح هچر به دست كم خويش مي برسد . 

موضوع:
برچسب‌ها: دستگاه جوجه كشي،

نويسنده :ت.ج
تاريخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۱۰:۵۲:۳۴

 سود گيري از خط مش هاي متفاوت دربرگيرنده به كارگيري از تجربيات شخصي و برنامه هاي كنترل كيفيِ كارآمد تاثيرِ بهتري بركاهشِ هزينه ها و تهيه فرمولاسيون طعام جهت بدست آوردنِ راندمان خوبتر دارد .

دستگاه جوجه كشي

فرمولاسيون دقيق و علمي به وسيله كارشاناسان با به كار گيري از كاهش مقادير غيرضروري غذا و تقليل هزينه هاي بالاي طعام مي تواند نيازهاي احتمالي جيره را رفع نمايد . استعمال از دست كم غذا يا به كارگيريِ جيره هايي با هزينه كمتر و تاكيد بر كاهشِ هزينه آخري طعام ممكن مي‌باشد اثرات سوئي بر عملكردِ گله و پتانسيلِ وراثتي داشته باشد . علاوه بر آن تاثير بر راندمان اقتصادي رانيز نمي توانايي از لحاظ دور داشت .(نويسنده ضمن آنكه استفادهء بيش ازحد مقادير اضافي خوراك را توصيه نمي كند و اصول علمي و تجربي را براي فرمولاسيون خوراك مقدم مي شمارد ، تاكيد بيش از حد بر كاهش هزينه ها را كه با افراط به تندرست گله آسيب مي رساند را هم مردود مي داند .ـ مترجم ) گا ها برخي تصور مي كنند فقط وظيفهء متخصص ها علم تغذيه به حداقل رساندن هزينهء غذا موسسه ها مرغداري هست . ولي فهم اين تصور پاره اي اختلال هست ، به تيتر نمونه آيا تا به هم اكنون با دامپزشكي مواجه شده ايد كه تقاضاي واكسن ارزانقيمت نمايد ؟ يا اين كه مديري را چشم ايد كه فيدر ( دستگاه پخش دان) يا آبخوري ارزاني را بدونِ توجه به دوام و عملكردِ آن ها خريداري كند؟ مشخصا نه ، اينجانب نيز نديده ام . عالي بگذاريد با يك نمونه موضوع را روشن خيس كنيم . فرض كنيد هزينهء خوراك حدود $۰ .۱۵/kg ( هزينه ها بر شالوده واحد هاي ايالات متحده تهيه و تنظيم شده اند) و بها گوشت سينه ( مراد بهترين و پٌرفروشترين گوشتِ مرغ است) نيز حدود $۳ .۰۰/kg باشد . حالا درصورتي كه هزينهء خوراك را به اندازه ۵% كاهش بدهيم چيزي حدودِ كمتر از $۰ .۰۱/kg فيض خواهيم كرد . البته بايد به شما بگويم با اين كار ناگزيريد مرحله غذا را كاهش دهيد كه نهايتا مبتلا ضررهاي اقتصادي كوچك وشايد هم نامحسوسي بشويد البته با اين وجود بايستي دانست كه اين ضرر و زيان ها سازه به ملاحظاتي جدي و اصلي هستند . به عنوان مثال در شراي با اين كار بازده گوشت سينه تنها ۲% كاهش بيابد ( از ۲۳ .۸ به ۲۳ .۳% برسد ، كه در حالت بازاري مضاعف هم جدي و محسوس نمي‌باشد ) ، در آن صورت ما ۶ /kg $ ۰ .۰ متضرر خوا هيم شد . آيا تاءمل مي نمائيد خواسته اينجانب از طرح مسئلهء فوق رد هر گونه تعادل اقتصادي در هزينهء غذا مي باشد ؟ مي بايست بيان‌كنم به هيچ وجه، اما لازم هست قدري زمينه را موشكافي كنيم . استفادهء نابجا از داده هاي آماري كشاورزي با قصدِ كاهش هزينهء غذا بارها موجب توقف جديد آوريهايي شده ميباشد كه ميتوانستند باعث به ايجاد محصولات تازه و دستيابي به رويه هاي ديگر تغذيهء طيور شوند . احتمال دارد سخن ما يه خرده نيش دار باشد در شراي بگوييم صنعتي كه همواره گذشته اش را پويا مي پندارد روز جاري در عرصهء برنامه هاي تغذيه أي دچار سستي و سكون گرديده ميباشد . تطابق نيازها و تخصيصات مانند هر صنعت ديگري ، رويش دهندگان طيور هم بايستي متوجه هزينه هاي غير واجب كه بر آن ها زور مي شوند باشند . و البته از آنجا كه در اين صنعت بيشترين هزينه يعني متساوي ۵۵ تا ۷۰% از هزينه ها مربوط به طعام است ، پس تكاپوي همه براي كاهش هزينهء غذا هر راءس دام چندان خيره كننده به لحاظ نمي برسد . همانگونه كه انتظارِ آن مي رود ، متخصص ها تغذيه اكثر زمان ها به فرصت هاي پيش آمده جهت كاهش هزينه ها احاطه كامل دارند . به عنوان مثال پژوهش ها اخير نشان داده اند كه ميزان احتياج به بعضي از مواد مغذي كمتر از ميزاني مي‌باشد كه در قبلي تصور مي شد . همچنين بر اثر اعمال برنامه هاي موءثر در دست گرفتن كيفي ، ميزان تنوع ميان مواد غذايي و همچنين خوراك فرموله شدهء آخرين كاهش يافته( يعني تراز كيفيت اكثر اين توليدات بالا رفته است) و متخصصان تغذيه را قادر ساخته تا از اندازه حاشيهء اطمينان يعني نيازهاي احتمالي بكا هند . هنگامي كه يك كارشناس تغذيه اندازه يك ماده مغذي را در يك جيرهء تعيين كرد ، حالا برنامه هاي فرمولاسيوني كه طعام در آن ها كمترين هزينه را داراست و از هر جهت عامل ها مطلوب مغذي را نيز در بر دارند ارزش ويژه اي مي يابند . كاهش بها غذايي گاها برخي از متخصص ها تغذيه تحت فشار فراوان بدون چاره به كاهش اكثر در هزينهء خوراك مي شوند كه نهايتا منتج به كاهش ارزش غذايي خوراك مي شود . متاسفانه وقتي كه كليه انديشه مي نمايند در حال اجراي يك برنامهء منظم و متناسب ميباشند ممكن هست كم قليل به لبه هاي اطمينان يا همان نيازهاي احتمالي نزديك شوند . بگذاريد با مثال كوچكي مسئله را شفاف كنيم : تغريبا تمام متخصصين تغذيه مي دانند كه بايدميزان فسفر قابل دسترس در جيرهء ابتدايي جوجه ها ۴۵/۰% باشد البته با اين وجود در صورتي كه از محتواي فسفر مواد غذايي غذا مطمئن باشيم و آسياب هم به خير و خوبي كار خويش را انجام دهد مي توانيم حاشيهء اطمينان را كاهش دهيم و جيره را با ۴۳/۰% فسفر قابل دسترس تهيه و تنظيم كنيم . در چنين موقعيتي ممكن مي‌باشد پس از يك‌سري ماه هيچ مشكل استخواني و يا اين كه واقعهء مهمي رخداد نيفتد و برخي تصور نمايند در‌صورتي‌كه اندازه فسفر قابل دسترس را به ۴۲/۰% كاهش دهند صرفه جويي بهتري كرده اند و آن‌گاه با شروع فصل فصل تابستان نيز اين رويه را ادامه مي دهند .در ماه هاي فصل تابستان ميزان مصرف غذابهبود مي يابد و در اين مقطع مقدار فسفر قابل دسترس بايد بيش از ۴۱/۰% باشد كه شفاف مي باشد با اتخاذ رويهء مذبور مقدار فسفر كاهش خواهد يافت و كمبود هايي ايجاد خواهد شد . استفاده از حاشيهء اطمينان مي تواندپرهزينه باشد . آنچه كه اغلب هزينه بر مي‌باشد فقدان معلوم يك مادهء غذايي نمي باشد بلكه ، شكستن پاي پرنده درسالن يا مشاهدهء پرنده ها لنگ در مزرعه و يااحتمالا كاهش نرخ پرورش سبب ساز ضرر و زيان مي شوند . موردها اين چنيني نسبتا معين بوده و نبود را مي بضاعت به سرعت تصحيح كرد . البته آنچه كه در عصر هاي طولاني دوران موجب هزينه هاي بالا مي شود مسائل مربوط به كناره هاي اطمينان مي‌باشد كه اكثر زمان ها مقدار اهميت اهداف عملي شان در حيث گرفته نمي شود . اثر لبه اطمينانِ فسفر ،يك امينو اسيد و يا يك ويتامين اكثر وقت ها نسبت به تنوع معمول دربين گله ها از اهميت كمتر ي برخوردارند . در كتاب هاي تغذيه اكثر اوقات ليست علايم مربوط به هر مدل كمبودي درج گرديده مي باشد ولي با وجود حاشيهء اطمينان قابليت و امكان بروزِ اين علايم زياد قليل مي باشد . اكثر زمان ها در سيستم هاي رشد موجودات زنده نظير رويش طيور چشم شده كه همهء مشكل ها در جايي به هم مي رسند . براي مثال وجود افلاتوكسين در غذا ممكن ميباشد اثرات غير قابل پيش بيني داشته باشد : ممكن مي باشد منجر بروزِ نوعي بيماري شده و يا اين كه آنكه پاسخ پرنده نسبت به واكسن را كاهش دهد . حاشيه اطمينان بسياري از مواد مغذي ممكن مي‌باشد اثرات غير بدون واسطه گوناگوني بر ديگرقسمت ها از كبودشدگي و تندرست تنفس تا توليد ماهيچه و راندمان عضله ها داشته باشد . البته چنانكه پيشتر متذكر شديم رابطه آن ها واضح نيست و همواره بدان ها توجه نمي شود . تاثير مواد مغذي بر كيفيت توليد بخش اعظم ايجاد كنندگان بر اين عقيده اند كه همواره اغلب مردم بر كوس كيفت برتر مي زنند ، اما در در ميان همين اكثريت فقط عدهء قليلي حاضر به پرداختِ ارزش محصول با كيفيت خوب ميباشند . ممكن مي‌باشد سخن آن ها صحيح باشد البته مي بايست به هر حالا دانست كه وقتي كه تشخيص در ميان كيفيت كالاها سهل و آسان باشد ، حالت كاملا مختلف خواهد بود . در حقيقت ممكن است بتوان شراط معكوس را بهتر تجسم كرد . فرض نماييد كيفيت جنس يك كارخانه نسبت به فرآورده كارخانهء رقيب پايينتر البته بها ها يكسان باشند . مشاهده خواهيد كرد كه محصولات دراي كيفيت پايينتر در قفسه ها باقي خواهند ماند و ناچيز قليل تقاضا براي آن ها كمتر خواهد شد . در هم اكنون حاضر ما در يك سطح انتقالي هستيم كه پيوسته با تاكيد بركيفيت محصولات صنعت طيور روبرو هستيم . در ايالات متحده صنعت ساخت گوشت خوك به نيكي به تاثير مواد مغذي بر كيفيت محصول پي برده است . وجود چربي نرم در گوشت با حضور اسيدهاي چرب غير اشباع در جيره فراوان بيشتر مي شود وحال آنكه عمده مصرف كنندگان آن را نامناسب مي دانند يا اين كه دست‌كم منظرهء آن را خوشگل نمي يابند . صنعت ايجاد گوشت خوك به خير به اين مسئله واقف گشته و اندازه چربي اشباع نشده را در جيره محدود ساخته مي باشد . البته در صنعت طيور مصرف كنندگان اكثر زمان ها به تفاوت كيفيتِ ميانِ توليدات آشنا نيستند مگر آنكه تنوعي در كالا ديده شود . اين تنوع مي تواند مشتمل بر مورد ها مثبت و منفي ذيل باشد: متحدالشكل بودن ويكسان بودن اندازهء تخم مرغ ها ، تندرست بودن پوستهء تخم مرغ ، غلظت رنگ پوسته در تخم مرغ هاي قهوه اي رنگ ، اندازه پارگي هاي پوست در مرغ هاي گوشتي، تفاوت در رنگ پوست ، وجود استخوان هاي شكسته، وجود خونمردگي قابل مشاهده در گوشت ، تجمع خون در رباطهاي پا . در اينجا اضطراري هست سوالي را مطرح كنيم : آيا در رخ اعمال تاكيد شديد بر كاهش بها خوراك ، كيفيت محصول هم دستخوش تغيير خواهد شد؟ چه بسا در صورتيكه ارتباط ظريف حاشيهء اطمينان يك مادهء مغذي با يكي از ويژگي هاي كيفي متاع معين نباشد باز فارغ از شك و ترديد جواب بله ميباشد . تغريبا ۴۰ مادهء مغذي براي مرغ اضطراري است كه در صورتي‌كه يك يا اين كه يكسري تا از آن ها به مرز حاشيهء اطمينان برسند قابليت تاثير بدون واسطه آن ها بر كل سلامت ،عملكرد و كيفيت مال تغريبا حتمي ميباشد . پيشنهاد ها هيچ وقت استفادهء افراطي از مقدار بسيار مواد مغذي را براي محافظت حاشيهء اطمينان سفارش نمي كنيم . متخصصان تغذيه خوب تر هست با مرور منابع مختلف ، گزارش هاي تحقيقاتي درج شده در مقالاتِ علمي و با توكل بر ديد‌ِ بزرگ خودشان كه طي سال ها تجربه به دست آمده مي باشد اقدام به انتخاب ميزان مواد مغذي موضوع به كارگيري در فارم مرغداري كنند . استعمال از برنامه هاي در اختيار گرفتن كيفي متخصص ها تغذيه را اكثر از پيش توانا مي سازد تا بتوانند حاشيه هاي اطمينان را كاهش دهند وبدين وسيله صرفه جويي نمايند . ولي بايستي دانست كه به هر حالا تاكيد سواي تناسب بر كاهش هزينهء طعام و تلقي آن به تيتر سياست اساسي برنامهء تغذيه ، ضررهاي اقتصادي بسياري را بر فارم اجبار خواهد كرد . در صورتي كه كارشناس تغذيه خود پيش از اين مقادير مازاد مواد مغذي را از جيره حذف كرده باشد ، كاستن دوباره اين مواد باعث تقليل كيفيت جنس و كاهش راندمان فارم خواهد شد . خلاصه آنكه پتانسيل هاي مختلف وراثتي نژادهاي مدرن ، در صورتي كه هدف را همواره خوراك ارزانقيمت بدانيم هيچوقت به منصهء ظهور نخواهند رسيد . 

نويسنده :ت.ج
تاريخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۵۲:۱۲

آيا تا كنون به اين نكته كليدي توجه كرده ايد كه در بخش اعظمي از كارها توليدي ، رعايت اكثري از نكات جزئي و به اعتقاد بسياري از توليدكنندگان ، كم اهميت ، تاثيرات بسزايي را در بهبود عملكرد گله تحت رشد شما خواهند داشت و بازده ساخت شما را ارتقا خواهد داد؟

دستگاه جوجه كشي

در واقع ، بسياري از همين نكات قليل اهميت ، بضاعت و توان آن را خواهند داشت تا تفاوت هاي فاحشي را در توليد شما داشته باشند . تفاوتهايي كه به معناي ارتقاء سودآوري شما در ارتفاع يك زمان هست . به لحاظ مي برسد كه ليست تهيه گرديده در اين متن به توليدكنندگان سرزمين ياري نمايد تا در فصل گرما اقدامات مطلوب تري را جهت نزاع با دماي بالاي هوا در مرز و بوم ، اتخاذ كنند . ارتقاء فشار استاتيك : 1 . در صورتي كه در مزرعه خويش از پدهاي تبخيري استفاده مي نمائيد ، از پاك بودن اين امكانات اطمينان بي نقص را حاصل نماييد . 2 . همچنين سفارش ميشود كه از بسته و باز شدن مطلوب و به جاي محل ورود هاي هواي تالار ، اطمينان بدون نقص را كسب فرماييد . 3 . در اين في مابين ، افزايش تعداد هواكش هايي كه در هم اكنون عمل كردن ميباشند نيز از ساير اقداماتي است كه قادر است باعث به بالا رفتن فشار فوق شود . 4 . بازديد تجهيزات متعلق به اين سيستمها ، همانند نازل ها ، تسمه ها و . . . نيز از بقيه كارهايي هست كه در فصل گرما بايد به رخ زمان ايي و منظم چهره پذيرد . كاهش فشار استاتيك : 1 . زير چنين قوانيني پيشنهاد مي‌شود كه بخوبي تسمه هاي هواكشها را بازديد نموده و امكانات فرسوده را ردوبدل فرماييد . 2 . از تميز بودن تيغه هاي هواكشها و همينطور عملكرد مناسب آن‌ها اطمينان حاصل نماييد . 3 . در مورد ها نشت آب از سيستمهاي تبخيري نيز موضوع فوق چشم خواهد شد ، بدين ترتيب سيستم خنك كننده را به نظر عدم وجود نشتي بررسي نمايئد . 4 . وجود فاصله هاي غيرمناسب دربين سلول هاي پدهاي خنك كننده هم از گزاره فاكتورهايي ميباشد كه ميتواند به كاهش فشار استاتيك باعث شود كه بايستي مد لحاظ قرار گيرد . بالا يا پائين رفتن بيش از ميزان رتبه حرارت تالار ( بيش از 5 مرتبه فارنهايت ) : 1 . در هنگام پيدايش چنين رخداد ايي ، توصيه مي گردد كه سلول هاي پدها را بخوبي بازرسي نمائيد . 2 . اتفاق افتاد اين قضيه مي‌تواند پيامد عدم ورود هواي مناسب و كافي به تالار رويش طيور شما باشد ، از اينرو اندازه هواي ورودي و خروجي سالن را حساب و كتاب نموده و از كافي بودن آن اطمينان حاصل فرمائيد . 3 . همينطور در بعضا مورد ها مشاهده گرديده است كه پدهاي خنك كننده بازدارنده از ورود هواي مطلوب به سالن پرورش ميگردد . 4 . از سوي ديگر مي بايست ميزان آب مصرفي در پدها را نيز مدنظر قرار داد . از اينرو بايستي از رسيدن آب كافي به اين امكانات ، اطمينان بي نقص را كسب فرماييد . ارتقاء بوي نامطبوع سالن : 1 . زير چنين قوانيني ، به لحاظ مي رسد كه تهويه سالن شما غيرمناسب و ناكافي هست . بدين ترتيب اول سفارش آن مي باشد كه از تهويه كافي و مطلوب در سالن خود اطمينان حاصل نماييد . 2 . همينطور ، در سيستم آب رساني نقاطي از سالن ممكن ميباشد نشتي وجود داشته باشد . بطور معمول ، وجود چنين نشتي هايي منجر ارتقا رطوبت بستر در نواحي فوق شده و بدنبال آن سبب ساز ارتقا بوي نامطبوع در سالن شود . 3 . از سوي ديگر ، در صورتي كه از سيستمهاي مه پاش به كار گيري مي نماييد ، تعادل رطوبت در سالن را حفظ فرماييد . بطور معمول ، توليدكنندگان ، به ميزان رطوبت سالن اعتنا چنداني ندارند . دقت نماييد كه استعمال بيش از حد از سيستمهاي مه پاش علاوه بر افزايش بي خط مش رطوبت سالن ، سبب ساز به ارتقا رطوبت بستر گرديده و بوي نامطبوع تالار فزوني مي يابد . افزايش حرارت در تالار : 1 . در اين موقعيت ، در آغاز ، سعي مطلوب هواكش ها را چك نموده و از كافي بودن تعداد هواكش ها اطمينان كافي را به فعاليت آوريد . 2 . همچنين ، از عدم توده شدن جرم بر روي تسمه هاي هواكش ها اطمينان يابيد . 3 . آلوده و كثيف بودن هواكشها و تجهيزات وابسته به آنها از گزاره عواملي ميباشند كه ميتوانند باعث به بروز پديده فوق شوند كه بايستي مد حيث قرار گيرند . 4 . رطوبت پدهاي خنك كننده هم مي بايست چك شود . اين پدها بايستي به مراد ايجاد سرماي مناسب ، رطوبت كافي داشته باشند . 5 . در صورتي كه سلول هاي پدها نشتي داشته باشند هم با اين اتفاق افتاد مواجه خواهيد شد . بدين ترتيب ، موضوع فوق را نيز مد لحاظ قرار دهيد . 6 . بطور كلي ، سفارش مي گردد كه از ورود هواي كافي به تالار اطمينان حاصل فرماييد . اندك بودن سرعت هوا در سالن رشد : 1 . از سعي مناسب تسمه هاي هواكش ها اطمينان يابيد . 2 . آلوده بودن هواكش ها و تجهيزات متعلق آنها هم مي‌تواند منجر به بروز اين حادثه شود . 3 . از سوي ديگر ، وجود مشكل در ورودي يا خروجي هوا نيز مي‌تواند به اندك شدن سرعت هواي تالار منتج گردد . 

نويسنده :ت.ج
تاريخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۱۱:۱۰:۱۰

در طيور با اين‌كه بيش از 85 سال از او‌لين گزارش بيمارى مارك مى گذرد . هنوز اين بيمارى از جمله معضلات صنعت مرغدارى در اغلب كشورها مى باشد . اين بيمارى تمام ماكيان را مبتلا مى سازد و برهان ويروسى دارااست .

دستگاه جوجه كشي

از ويژگى هاى اين بيمارى فلج پاها و پر و بال ها مي‌باشد كه در صورت حاد بيمارى همپا با تومور غدد تناسلى، ماهيچه ها، پوست و ساير اندام هاى استثنايى مى باشد . عفونت در اين بيمارى در يك سري هفته اول زندگى از شيوه دستگاه تنفس كه فقط راه و روش انتقال بيمارى است ايجاد مى شود . ويروس بيمارى در اندام هايى نظير طحال و تيموس منتشر مى گردد كه موجب تضعيف سيستم ايمنى پرنده مى گردد كه اين دستور عواقب جدى به همپا دارااست كه از خود دلايل بيمارى مارك مهمتر مى باشد . چون موجب افزايش حساسيت به بيمارى هاى ديگر و كار نكردن واكسن هاى بعدى خواهد شد . ويروس اين بيمارى در موقعيت كم آب ماهها زنده مى ماند و دماى زير صفر را به خوبى تحمل مى كند اين ويروس تقريباً در تمام زمان زندگى پرندگانى كه پس از ابتلا به بيمارى جان سالم بدر برده اند و همچنين از طيوران واكسينه گرديده از منش اپى تليوم فوليكولهاى پر دفع مى شود . بخش اعظم ترين رويه انتقال اين ويروس از طريق هوا مى باشد . البته واجب به ذكر مي باشد كه ويروس بيمارى مارك از روش تخم مرغ منتقل نمى شود . بروز اين بيمارى به انواع مقتضى ممكن مي باشد ظواهر شود از آن پاراگراف است: ا‌لف- صورت كلاسيك بيمارى: در اين شكل، بيمارى در 2 تا4 ماهگى پيدايش مى كند و با فلج نامتقارن معلوم مى شود به صورتى كه يكى از پاها به طرف جلو كشيده و پاى ديگر در تحت بدن نگه داشته مى شود . گهگاهى هم روان گردنى مشغول مى شوند در اين موقعيت مرغ گردن خود را كشيده و سيخ نگه مى داراست . درگيرى اعصاب حوزه‌ سينه و دستگاه تنفس باعث به ظهور نشانه هاى تنفسى و درگيرى اعصاب و روان دستگاه گوارش باعث به ظهور نماد هاى تنفسى و درگيرى اعصاب دستگاه گوارش باعث به بروز انباشتگى چينه دان، اسهال و از دست دادن وزن مى شود . تلفات در اين صورت از بيمارى متغير مي باشد ولى به ندرت از 10 تا 15% تجاوز مى نمايد . ب-فلج زود گذر: در اين شكل بيمارى فلج ناگهانى بخصوص در حيطه پاها و گردن ظاهر مى شود . بيمارى در حدود سن 5 هفتگى ظاهر مى شود و به ندرت در مرغ هاى كهن سال و بالغ چشم مى شود . ج- شكل چشمى: بيمارى فقط در پرندگان بالغ بروز مى نمايد . عنبيه كه معمولاً رنگ نارنجى واضح دارااست به رنگ خاكسترى درمى آيد . مردمك ها صورت بى قاعده پيدا مى كند، پرنده كور مى شود ولى در صورتى كه آب و دان در دسترس پرنده قرار گيرد و كار كشته به پيدا كردن آن‌ها باشد نمى ميرد . د- شكل وخيم بيمارى: اين صورت بيمارى در سنين ذيل هم مى تواند پيدايش نمايد ولى اكثراً در سنين 10 تا 20 هفتگى مشاهده مى شود و در بعضى تايم ها تا سن 50 الى 60 هفتگى نيز بيمارى ادامه پيدا مى نمايد . اين شكل بيمارى در حال حاضر معمول ترين شكل بيمارى هست كه با تلفات بالا تا حدود 30% حتى در گله هاى واكسينه شده همراه است . تلفات ممكن ميباشد تا 80% رسد . در اين شكل از بيمارى پرنده رنگ پريده وپژمرده به لحاظ مى برسد و وزن از دست مى دهد و آن گاه ازچند هفته تلف مى شود . در گله آلوده و كثيف به اين شكل بيمارى معمولاً درصد ايجاد 5% ذيل ترازحد استاندارد است . در اين صورت از بيمارى خيلى از طيوران سواي آرم و به طور ناگهانى مى ميرند در حالى كه تعدادى ديگر پيشين از مرگ كسل به حيث مى رسند و ياممكن ميباشد علامت ها قدمى شبيه صورت كلاسيك از خود نشان دهند . پيش گيرى و در اختيار گرفتن بيمارى از طرز واكسيناسيون جوجه هاى يكروزه شايسته ترين راه پيشگيرى ميباشد . مشخص و معلوم شده كه واكسن برند فقط از بروز تومورها و فلجى بيمارى مارك پيش گيرى نموده و نمى تواند از مبتلا شدن پرنده ها به ويروس برند جلوگيرى كند . به اين ترتيب رعايت معيارهاى بهداشتى از روش مديريت خوب و در فيض در تماس قار نگرفتن طيور با ويروس از اهميت ويژه اى در جلوگيرى از بيمارى برخوردار مي‌باشد . رعايت مساله تهويه براى دور كردن ذرات پرآلوده به ويروس در محفظه منزلت هم در اين مسئله قابل ذكر مي‌باشد . 

موضوع:
برچسب‌ها: دستگاه جوجه كشي،

نويسنده :ت.ج
تاريخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۱۰:۰۷

 بر طبق آمار جديد، ميانگين هچ در ايالات متحده در حدود 83% است . اين در حالي ميباشد كه متوسط هچ در برخي از گله‌ها در حدود 85 تا 86% است، در حاليكه برخي ديگر فقط 79تا80 % هچ دارند . گزيده از اين اختلاف در نتايج مي‌تواند در اثر مشكلاتي مانند عده آوري ناصحيح تخم مرغ و يا اين كه مشكلات هچري باشد .

دستگاه جوجه كشي

اما عدم جفتگيريهاي مناسب يا اين كه كافي، و عدم كنترل وزن خروسها نيز مي‌تواند، دلايلي براي قليل بودن باروري (-كه منتج به افت هچ خواهد شد-) باشد . هدف اين مقاله، ارزيابي يك خصوصي از مورد ها است كه درهنگام افت باروري بايد قضيه تحليل قرار گيرند . به طور كلي افت باروري را مي توانيم در 4 برهه هنگامي در دوره ايجاد زمينه محاسبه قرار دهيم . 1-ابتداي زمان توليد 2-مرحله نقطع ي عطف توليد 3-ميانه‌هاي توليد 4-انتهاي دوره نكته: به طور كلي با بالا رفتن سن گله باروري گله نيز مبتلا نقصان مي‌شود، اما هدف اين مقاله چك مواردي هست كه به افت بيش از ميزان باروري مي‌انجامد . ابتداي دوره (حدود هفته‌هاي۲۶ تا۲۸) 1-تعدادكم خروس فعال: در ابتداي زمان دست‌كم تعداد 4 تا 5 خروس فعال به ازاء 100 مرغ براي جفتگيريهاي كافي واجب مي باشد . 2-عقيم شدن خروسها: در اولِ عصر گهگاه خروسهايي در سالن چشم ميشوند كه از حيث وزني و ظاهري مطلوب به لحاظ مي‌رسند، اما در اثر بعضا دست اندركاران نظير استرسها به طور دائم يا اين كه موقت اقتدار باروري خود را از دست داده‌اند .بعضا از كارداران بوجود آورنده اين زمينه عبارتند از: الف) كم بودن وزن خروسها در اولِ عصر پرورش: خروسهاي بابا گوشتي طي 4 هفته اوليه مي بايست دستكم 455 گرم وزن داشته باشند . ب)عدم رشد صحيح: در حالتي كه مراحل وزنگيري خروسها پيوسته و مطلوب نباشد، (نمودار زيگزاگي) بخصوص اولِ عصر رويش و انتهاي دوره رويش ،اين خروسها در آتي حالت قابل قبولي نخواهند داشت . ج)بيماريهاي گوارشي و توكسينها اثر منفي بر توسعه وزن ميگذارند . د)استرس گرمايي شديد، بخصوص در انتهاي زمان رشد يا اين كه مقداري بعد از آن از آن 3- بروز ناهنجاريها در گله و خروسهاي غير هماهنگ و توسري خور ، كه برخي از عامل ها به‌وجود آورنده عبارتند از: الف) متوسط وزن خروسها براي مدت متعددي گذشته از توليد تحت استاندارد باشد . ب)بالا بودن تراكم و ناچيز بودن فضاي دانخوري (اين مورد دوچندان رخداد مي‌افتد) ج)بيماريها و مشكل ها پا 4-وجود خروسهاي تعرضآميز در گله: در اين موقعيت مرغهاي وحشت زده در نصيب اسلت يا اين كه آشيانه باقي مانده و از دسترس خروسها دور مي‌مانند، كه پيامد اين مسئله كاهش جفتگيري است . بعضا از دست اندركاران به وجود آورنده عبارتند از: الف) تعداد فراوان خروس نسبت به مرغ . در ابتداي زمان تعداد 4تا5 عدد خروس فعال به ازاء 100 مرغ كافي هست . ب)ميانگين وزن خروسها از حد استاندارد دوچندان اكثر مي‌باشد و كماكان اين روند ادامه داراست . اين مورد در ابتداي عصر به كار بيش از حد خروسها مي‌انجامد . 5-گاهي اتفاق مي افتد كه در اولِ دوره ساخت خروسها بضاعت برداشت دان را به حد كافي از دانخوريهاي خود ندارند . 6- واباندن تخم مرغها پيشين از رسيدن گله به سن 25 هفتگي: هچ زمينه انتظار در اين زمان در حدود 65 تا 73% ميباشد كه با 83تا 88 % باروري هم پا هست . ولي اين زماني ميباشد كه اختلال ديگري در گله وجود نداشته باشد . مرحله اوج توليد برخي از عواملي كه به كاهش باروري در اين دوره مي‌انجامد عبارتند از: 1-كم بودن خروس فعال يا اين كه رفتار تعرضآميز خروسها : اين دو نقص‌ به ندرت باهم ديده مي‌شود، و اساسا اين دو مسئله بايد تا اوج توليد مرتفع شده باشد چراكه بيشتر خروسها در اين تراز توانسته‌اند مرغهاي همسر خود را بدست بيا ورند، البته با اين همه گهگاه اين معضلات مي‌تواند تا اوج توليد هم ادامه يابد . 2-كاهش مصرف غذا در خروسها: اين مورد گاهي ملاحظه مي‌شود، درحاليكه بيشتر خروسها داراي حالت مناسبي هستند بعضي از خروسها آغاز به بررسي رفتن مي‌نمايند و ساخت مني در آنان متوقف مي‌شود(معمولا زماني خروسها بيش از 400 گرم كاهش وزن پيدا نمايند عقيم مي‌شوند) . اين مورد مي‌تواند زماني اتفاق افتد كه در ابتداي دوره، بعلت گشاد بودن گريلها و كوتاه بودن تاج، خروسها مي‌توانند به دان مرغها دستبرد بزنند، ولي يك دفعه اين بضاعت و توان را بعلت رشد تاج از دست مي‌دهند،( اين قضيه در زمانيكه خروسها تاج سوزي ميشوند بيشتر رخ مي‌دهد) ودر اين برهه زماني انرژي كافي براي رشد، نگهداري، وتوليد مني را از دست مي‌دهند،و ملاحظه مي‌شود كه خروسها كمتر مي خوانند و در ادامه دچاذ كاهش وزن مي‌شوند، با ديدن اين ايراد بايد دان را بلافاصله ارتقاء اعطا كرد . 3-كم بودن آب مصرفي: اين موضوع بخصوص وقتي رخ مي‌دهد كه تراكم تالار بالا بوده و تعداد لانه‌هاي تخمگذاري نيز قليل بوده، (به ازاء هر 4 مرغ بايد يك آشيانه تخمگذاري در حيث گرفت) و آبخوريها نيز در قسمت اسلت قرار دارند و بعلت هجوم بيش از اندازه مرغها در اين ناحيه براي تخمگذاري، خروسها نمي‌توانند به ميزان كافي آب مصرف نمايند . 4-تراكم بالا: تعداد پرنده مضاعف در تالار ميتواند مانع جفتگيريهاي كافي در مرحله گله شود . (معمولا در عصر ساخت 6 پرنده در متر مربع دور و اطراف در حيث مي‌گيرند) 5-فضاي نا مطلوب دانخوري خروس: قليل بودن فضاي دانخوري قادر است مانع دسترسي يكسان خروسها به دان شود . همينطور با كاهش در صد خروس با بالا رفتن سن گله بايستي از فضاي دانخوري هم كاسته شود تا دسترسي خروسها به دان يكسان باشد . 6-بيماريها و مشكل ها پا ميانه‌هاي عصر ۴۰ تا۵۰ هفتگي بعضا از كارداران تقليل دهنده باروري در اين تراز عبارتند از: 1-كاهش مصرف طعام در خروسها 2- عدم كفايت مصرف آب يا اين كه ضعف سيستم آبخوري 3-بيماريها و خلل ها پا 4-تراكم بالا 5-فضاي دانخوري 6- اندك بودن خروس فعال : معمولا در اين عصر دست‌كم نياز به بيش تر كردن 2 تا 3% خروس برنا به گله هست . (2 تا3% خروس به ازاء 100 مرغ يا 5/8 تا 5/9 % كل خروسهاي گله) دست اندركاران ديگري كه در اين عصر به كاهش باروري مي‌انجامد عبارتند از: الف) سنگيني وزن خروسها و كاهش توانايي جفتگيري ب) پاهاي صدمه چشم كه معمولا در اثر وزن بالا اتفاق مي‌افتد ج) هواي گرم نيز ميتواند به باروري و كيفيت مني لطمه بزند د)خروسهاي مهاجم: همانطور كه ذكر شد اين كردار معمولا در اوايل عصر ديده مي گردد و در سود اين قضيه كم ناچيز پشت مرغها برهنه گرديده و پهلوهاي آنان هم زخمي شده كه معمولا در در ميانه‌هاي توليد اين نقص‌ بارز مي گردد و مرغها از خروسها خودداري ميكنند و بالطبع آن باروري قليل خواهد شد . •البته قليل بودن انرژي و پروتئين نيز مي تواند پروسه از دست رفتن مالامال مرغها را تسريع بخشد . آخرها زمان ۵۰ تا۶۵ هفتگي همان طور كه ذكر شد بالا رفتن سن گله خويش يك برهان براي افت درصد باروري و كاهش كيفيت مني هست . در اوخر دوره بايستي عصر 7 تا 8% خروس فعال وجود داشته باشد . بعضا از دست اندركاران كاهش دهنده باروري در اين زمان عبارتند از: * به طور كلي به عبارتي عوامل ذكر شده در دوره 40 تا 50 هفتگي در اين دوره هم درست گو ميباشد . 1- وزن بالاي مرغها هم در اين تراز به افت باروري مي‌انجامد . كه اين با اهميت در آب و هواي گرم تشديد ميگردد . 2- متعددي وزن خروسها هم يك دليل منفي به شمار مي‌رود . وزن خروسها نبايد از 4540 گرم اكثر شود كه 4400 تا 4450 بهتر ميباشد . وزن بخش اعظم از 5200 گرم به عدم عمل جنسي در خروسها خواهد انجاميد . 

موضوع:
برچسب‌ها: دستگاه جوجه كشي،

نويسنده :ت.ج
تاريخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۳۳:۵۵

هنگامي كه حيواني تحت محدوديت تغذيه اي پرورش مي يابد نسبت به حيواني كه تحت چنين سيستم پرورشي نبوده هست پرورش سريعتري داراست و مواد مغذي كافي برايش تامين مي شود . گزارش هاي رسيده در خصوص اجراي برنامه محدوديت طعام معمولا در خصوص كارايي جوجه ها (وزن بدن, بازدهي غذا چربي لاشه) سبب به پاسخ هاي متعددي مي شود , چون ديگر دست اندركاران مثل شدت, مقطع بندي ودوره مصرف خوراك دوباره محصول يا اين كه سويه ممكن هست بر امكان جوجه براي جبران رشد به تا نيكي افتاده اثر بگذارد .

دستگاه جوجه كشي

 اين مطالعه جهت اثر محدوديت ارائه غذا در اوايل زمان درمقايسه با ارائه كامل خوراك تا برهه زماني سن ارئه به بازار بر تلاش ساخت فيس پذيرفته ميباشد . اين مطالعه بر روي جوجه ها ي حاصل از ادغام دو(هوبارد) كه به طور همزمان از تخم خارج شده اند و طي 10 روز ابتدايي رشد بر روي بستر رويش داده شده اند انجام شد . در روز يازدهم جوجه ها به تيمار هاي A,B,C,D اختصاص داده شدند ودرهر تيمار 30 جوجه قرار گرفت . تست نام برده دربرگيرنده 10 تكرار بود و تيمار ها به اين شرح بودند: تيمار در صد محدوديت ارائه خوراك A (شاهد) مصرف ازرو خوراك B 90 درصد مصرف از روي اختيار خوراك C 80 درصد مصرف ازروي ميل خوراك D 70 درصد مصرف ازروي ميل خوراك اعداد 90،80،70 محدوديت مصرف حاصل از مصرف ازروي اختيار غذا در روز10 رويش يود . مقطع ارائه تيمار( اجراي آزمايش) از روز 11تا 18 رشد بود . زمان پرورش در42 روزگي به نقطه پايان رسيد وجوجه ها روانه بازار شدند . در نقطه پايان دوره رويش وزن بدن وميزان مصرف غذا براي محاصبه ضريب تبديل خوراك(FCR ) به طور هفتگي ثبت شد، وداده هاي جمع آوري گرديده براي چك واريانس به كاررفت . سود حاصل از اين آزمايش حاكي از آن بود كه محدوديت مصرف طعام بر روي افزايش وزن اثر گذاشت . جوجه هايي كه 70و80 درصد مصرف اختياري، خوراك دريافت كردند به طوز معني داري وزن كمتري داشتند . در حاليكه هيچ تفاوتي از حيث آماري در في مابين گروهي كه 90 درصد مصرف ازرو طعام داشتند در مقايسه با گروهي كه به فيس از روي ميل خوراك مصرف كردند مشاهده نشد . كاهش 25تا 30 درصدي درافزايش وزن به واسطه مقدار مواد مغذي در دسترس در نتيجه محدوديت مصرف طعام مشاهده شد، البته جبران اين كاهش وزن درهفته هاي بعدي فيس گرفت . جوجه هايي كه مبتلا محدوديت مصرف خوراك بودند، در مقايسه با آنان كه به رخ از روي اراده خوراك مصرف كردند طي هفته 2تا4 غذا بيشتري مصرف كردند .درصورتي كه چه، پرندگان با محدو ديت مصرف 80و90 درصدي به اندازه جزيي خوراك بيشتري مصرف كردند و نسبتا ضريب تبديل زير تري داشتند . البته گروهي كه دچار محدوديت مصرف غذا 70 درصدي بودند در مقايسه با پرندگاني كه محدو ديت مصرف داشتند اين امر منطقي به حيث مي رسد، زيرا محدوديت شديد خيس معمولا سبب ساز به مصرف انرژي متا بوليسمي ظاهري خوب تر مي شود . از حيث مصرف خوراك در بين پرندگاني كه محدوديت مصرف داشتند در مقايسه با پرندگاني كه پايين تيمار محدوديت مصرف خوراك قرار نگرفتند هيچ تفاوتي مشاهده نشد،اما به حيث مي رسد كه طيوران با محدوديت مصرف طعام بازدهي بهتري رادر به كارگيري از خوراك داشته اند . از آنجا كه دوره اعمال محدوديت مصرف خوراك در اين ازمايش كوتاه بود نسبت به ساير آزمايش هاي سبب ساز به افزايش وزن پاياني مضمون‌ دار در انتهاي تست نشد به طور كلي به تظر مي‌رسد كه محدوديت ارائه غذا تا7/0 درصد در سنين جواني رويه حل قابل قبولي براي ايجاد بهينه جوجه هاي گوشتي ميباشد كه درسنين جواني مبتلا محدوديت مصرف غذا مي شوند . زيرا كاركشته به جبران اين كاهش وزن در هنگام ارائه به بازار مي باشند .همت بهتر در فيض كاربرد مواد مغذي از غذا مصرف گرديده مي باشد . اين فرضيه ارائه گرديده مي باشد كه انرژي وديگر مواد مغذي كه صرف رشد جبراني مي شود ناشي از كاهش در احتياج هاي محافظت پرنده مي‌باشد .چون پرندگاني كه به اين راه و روش تغذيه مي شونددرهنگام محدوديت مصرف خوراك وزن كمتري دارا‌هستند ودر فيض از اندازه متابوليكي كاسته مي شود . 

موضوع:
برچسب‌ها: دستگاه جوجه كشي،

نويسنده :ت.ج
تاريخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۰۴:۳۴

 در چندين دهه قبلي نژاد خاصي از بلدرچين كه در آن زمان از معروفيت خاصي برخوردار نبود، به نام بلدرچين ژاپني (coturnix coturnix japonica) بعنوان يك منش راه حل جهت تخفيف شدت نبود پروتئين، بويژه در كشورهاي در درحال حاضر توسعه، معرفي گرديد.

دستگاه جوجه كشي

كه با دقت به ويژگيهاي اختصاصي به شخص خويش توانست خيلي زود چه در بخش ايجاد و چه در بحث مصرف به جايگاهي اصلي دست يابد به دسته اي كه هم درحال حاضر پرورش بلدرچين بعنوان صنعتي سود آور و مالامال راندمان در سراسر عالم شناخته گرديده هست و ويژگيهائي نظير: پرورش سريع، سن بلوغ جسمي و جنسي پائين، مسافت نسلي كوتاه، اندازه تخمگذاري بالا، كيفيت عالي توليدات توليدي و ويژگيهاي غذائي گوشت و تخم، آنرا به يك عدد از لبريز طرفدارترين فن ها نموده هست به طوريكه در درحال حاضر حاضر گوشت و تخم بلدرين فقط در رستورانهاي مرتبه يك و گرانقيمت بعنوان خوراكي لذيذ و گرانقيمت عرضه نمي شود بلكه گوشت و تخم اين پرنده با توجه به بها ارزنده و كيفيت مناسب، در در بين عام مردمان نيز با استقبال خير مواجه گرديده و تقريبا از هر 10 نفر يك بدن گوشت بلدرچين را در سبد غذائي خود قرار مي دهد . 

بلدرچين يك گونه از گونه‌هاي متعدد طيور و از كوچكترين پرنده‌هاي حلال گوشت مي باشد كه به طراوت در مرزوبوم ما مورد اعتنا قرارگرفته است . بعضي‌ها به بلدرچين به ادله نوع صدا و آوازش «بدبده» مي‌گويند . بعضي‌ها نيز اين حيوان را اسم كرك مي شناسند . بلدرچين‌ها در طبيعت، عمده در كشتزار غلات و زمين‌هاي ناهموار و بين علفزارها معاش مي‌كنند . هنگام زمستان هم در دسته‌هاي گرانقدر توده گرديده و مهاجرت مي نمايند كه گاه مسير طي گرديده بالغ بر 400 الي 1000 نيز مي گردد . بلدرچين‌هاي وحشي كه در طبيعت زندگي ميكنند هفت تا دوازده عدد تخم مي‌گذارندكه اين تخمها آن گاه از شانزده تا بيست و يك روز گشوده شده و جوجه‌ها از آن‌ها بيرون مي شوند . 

گوشت و تخم بلدرچين براي مردمان ارزش غذايي و حتي دارويي دارااست و بعضي عقيده دارا‌هستند كه با ميل كردن گوشت و تخم بلدرچين شم سالم و جواني مي نمايند . 

 

ويژگيهاي بلدرچين و محصول ها آن همان گونه 

كه اشاره شد بلدرچينها دارنده ويژگيهاي منحصر به فرد به فردي ميباشند كه آنها را از ساير طيور متمايز كرده و صنعت رويش بلدرچين را يه يكي از فيض آورترين صنعت هاي بدل كرده است، در زير به بعضا از اين ويژگيها اشاره كوتاهي خوا هيم داشت: 1- سرعت بالاي رويش در اين پرنده فراوان قابل اعتنا و در حدود2 .5 تا 3 .5 برابر ساير طيور مي‌باشد . بلدرچينها عموما در 35تا45 روزگي به وزن 180تا 220 گرم رسيده و مهيا كشتار مي شوند ضمن اين كه سن بلوغ نيز در حدود 7-8 هفتگي مي باشد . 

2- سن پائين بلوغ جنسي: اين طيوران در 6-5 هفتگي توانا به تخمگذاري شده و در 8-7 هفتگي به بلوغ كامل جنسي رسيده و آمادگي ساخت مثل پيدا مي نمايند . 

3- فاصله نسلي كوتاه، كه اعمال برنامه هاي اصلاح نژادي را در آن‌ها به خوبي امكان پذير مي سازد . 

4- مقدار تخمگذري بالا، بلدرچينها به طور وحشي هر ساله در حدود 80 – 60 عدد تخم مي گذارند اما در اسارت و با اعمال برنامه هاي مديريتي قدرتمند در زمينه تغذيه و نوردهي مصنوعي مي توانيم اين رقم را به مقدار قابل مراعات اي ارتقاء داده و به عدد 250 150- عدد تخم در سال دست پيدا كنيم . 

پرورش 

صنعتي بلدرچين: وجود خصوصيت هاي مطلوب همچون رويش پرسرعت ، بلوغ زودرس ، ساخت تخم بالا ، كوتاهي فاصله ميان نسل ها ، بالابودن تراكم پرورشي در واحد سطح ، ارزان بودن جيره مصرفي ، آلرژي اندك نسبت به برخي از بيماري هاي طيور ، قيمت بالاي توليدات كه مشتمل بر گوشت و تخم مي باشد و به خصوص برگشت پرسرعت سرمايه سبب ساز گرديده ميباشد تا بلدرچين به عنوان يك پرنده مطلوب نزد كشاورزان و رويش دهندگان تلقي شده و علاقمندان متعددي به رويش صنعتي اين پرنده روي آورند . 

مهم‌ترين 

نكاتي كه سبب صنعتي شدن رويش اين پرنده گرديده ميباشد به شرح تحت مي باشد : ۱ – اندازه رويش سريع : مقدار رشد اين پرنده در حدود ۵/۳ برابر سريعتر از ديگر طيور اهلي مي باشد . 

۲ – بلوغ جنسي پر سرعت : در حدود سن ۵۰ – ۴۰ روزگي بلدرچين هاي ماده در پيك ايجاد مي باشند . 

۳ – توليد تخم بالا : در رخ پرورش صحيح ، اين پرندگان در سال نخستين توليد توان ساخت ۲۶۰ تخم را دارا مي باشند . 

۴ – كوتاه بودن مسافت ميان نسل ها : توانايي بلدرچين در ساخت ۴ – ۳ نسل در سال نخستين ايجاد اين قابليت را براي محققين فراهم آورده مي باشد تا از آن به تيتر پرنده اي آزمايشگاهي به كارگيري كنند . 

۵ – زمان انكوباسيون كوتاه : جوجه كشي تخم اين پرنده ۱۸ – ۱۷ روز طول مي كشد . 

۶ – تراكم بالاي پرورش : با دقت به اين‌كه جثه اين پرنده كوچك و نيز به مرحله آبخوري و دانخوري كمتري احتياج دارااست در مقايسه با ديگر پرندگان تعداد پرنده بيشتري در واحد سطح ميتوان رشد داد . 

۷ – واكسيناسيون كمتر : با دقت به اينكه نوع هاي بلدرچين در برابر برخي از بيماري هاي متداول طيور حساسيت كمتري دارا هستند در سود به واكسيناسيون كمتري احتياج دارا‌هستند . 

۸ – بازگشت سريع سرمايه : با دقت به اين‌كه سن بلوغ بلدرچين ۵۰ – ۴۰ روزگي مي باشد در سود مي توان گوشت و تخم اين پرنده را پرسرعت به بازار عرضه نمود . 

۹ 

– قيمت غذايي بالاي گوشت و تخم بلدرچين در ميهن ما آن گاه از انقلاب براي او‌لين بار پرورش بلدرچين در استان يزد ابتدا گرديد كه به فيس مجتمع مشتمل بر واحد مامان ، گوشتي ، بسته بندي و جوجه كشي سازمان مي گردد . 

بلدرچين دارنده گوشتي با پروتئين بالا و درصد چربي كمتري مي باشد كه براي كودكان و بيماران زياد داراي منفعت و موثر مي باشد . تخم بلدرچين بيضي صورت مي باشد كه وزن آن ۱۵ – ۸ گرم و رنگ آن معمولا سپيد با خال هاي سياه يا اين كه قهوه اي تا آبي و زردرنگ نخودي مايل به سبز مي باشد . الگوي تخم و رنگ تخم بلدرچين اختصاصي به شخص هست و منبع خير از ويتامين ها )به جز ويتامين c (مي باشد . كيفيت تخم بلدرچين بالاو مقدار كلسترول آن از تخم مرغ كمتر مي باشد . گزينش جنسيت جوجه بلدرچين از سن ۱ روزگي چهره مي گيرد كه اين كار تهيدست افراد يادگرفتن چشم و حرفه اي مي باشد . اما از سن ۳ هفتگي مي بضاعت نرها و ماده ها را به وسيله رنگ مالامال هاي حوزه‌ سينه از يكديگر تشخيص بخشيد . پرهاي سينه اي نرها به رنگ قرمر مايل به قهوه اي و ماده ها به رنگ خرمائي سوخته ( خاكستري با نقاط سياه رنگ ) روي آنها مي باشد . 

وزن جوجه هاي نو هچ شده در حدود ۱۰ – ۵ گرم مي باشد كه درسن ۵۰ – ۴۰ روزگي به بلوغ مي رسند . وزن بلدرچين هاي نر بالغ ۱۵۰ – ۹۰ گرم و ماده ها ۱۸۰ – ۱۱۰ گرم مي باشد . همچنين تعداد كروموزوم هاي بلدرچين ۷۸ مي باشد كه شش جفت آن‌ها كروموزوم هاي گرانقدر ، شش جفت متوسط و ۲۷ جفت ميكروكروموزوم مي باشند كه كروموزوم هاي جنسي از نوع والا مي باشند . 

رشد 

جوجه بلدرچين : دماي آغازين جهت رويش جوجه بلدرچين در تحت مامان تصنعي و مصنوعي و در بالاي رمز جوجه ۳۵ درجه سانتيگراد مي باشد كه اين دما هر چهار روز يك بار 2 .5 رتبه كاهش مي يابد تا به ۲۱ درجه سانتيگراد برسد . معمولا براي هر جوجه ۱۵۰ سانتيمتر مربع دور و بر تا سن ۳ هفتگي در نظر مي گيرند . استفاده از آب شكر ۸ % در ۳ – ۲ روز اوليه فيض خير را در بر خواهد داشت . براي جوجه بلدرچين ها تا سن ۳ هفتگي ۲ سانتي متر دانخوري و ۱ سانتي متر آبخوري به ازاء هر قطعه در نظر مي گيرند . در دو هفته اوليه نوررساني ۲۴ ساعته مي باشد كه پس از آن تا ۱۲ ساعت كاهش مي يابد . 

رويش 

نيمچه : معمولا از دو راه براي رشد بلدرچين استفاده مي شود : ۱ – بستر ۲ – باتري كه جديدا قضيه استفاده قرار مي گيرد كه داراي مزايايي همچون تعداد جوجه بيشتر در واحد سطح ، نيروي كار كمتر ، بهداشت بهتر ، سهولت در حذف ، معالجه و پيشگيري و به كار گيري خوب تر از مرحله مي باشد . 

دماي مورد نياز نيمچه ها ۲۸ – ۲۱ درجه سانتيگراد مي باشد و از ۱۲ ساعت نوروروشنايي تا سن ۵ هفتگي كه بلدرچين ها به قفس هاي تخمگذاري منتقل مي شوند بهره مي برند . براي رشد خوب تر ، نرها و ماده ها انقطاع از يكديگر رويش داده مي شوند . در اين سن در بستر به ازاء هر نيمچه ۱۸۰ – ۱۵۰ سانتيمتر مربع بسته به مدل جوجه وفصل در لحاظ مي گيرند . براي هر جوجه ۳ – 2 .5 سانتيمتر دانخوري و ۲ – 1 .5 سانتيمتر آبخوري در حيث مي گيرند . در صورت به كار گيري از آبخوري نيپل ، هر نيپل براي ۱۵ پرنده در نظر گرفته مي شود . 

رشد 

بلدرچين مادر : در حالت تجاري بلدرچين ها در قفس هاي توري به گنجايش ۲۰ تا ۳۰ و چه بسا ۴۰ بلدرچين پرورش داده مي شوند . معمولا به ازاء هر بلدرچين ۲۰۰ – ۱۵۰ سانتيمتر مربع فضا در قفس در لحاظ گرفته مي شود . ميزان فضاي دانخوري ۳ –۲ سانتيمتر به ازاء هر قطعه مي باشد . اندازه فضاي آبخوري معمولا عامل محدود كننده اي در سيستم قفس نيست . قفس ها معمولا تا ۸ سطر نصب مي شوند . سن فروش بلدرچين ها معمولا ۱۸ – ۱۷ هفتگي مي باشد . 

تغذيه 

بلدرچين نيازهاي تغذيه اي در بلدرچينهاي مولد و پرواري از يكديگر گوناگون مي باشد اما درهر دو غذا بايستي به شكل آردي با حداكثر قطر در اختيار پرنده ها قرار داده شود كه اين زمينه خصوصاٌ در اوائل زمان رويش بسيار حائز اهميت مي باشد . 

اندازه مصرف غذا در طيوران بالغ حدود 35-25 گرم به ازاين حد هر پرنده در روز مي باشد . 

همينطور دان تهيه گرديده بايد داراي فرمولاسيون ويژه و به اصطلاح بالانس شده باشد و در آن از تركيبات مورد نياز مثل مواد معدني و ويتامينه، كلسيم، فسفر، مواد افزودني مسئله نياز و . . . به كارگيري گردد تا حداكثر بازدهي در رويش و تخمگذاري بدست آيد . 

بايستي اعتنا داشت كه بلدرچينها، خصوصاٌ جوجه ها به كمبود بعضي مواد مانند كلسيم، فسفر و روي زياد حساس مي باشند و نبود اين مواد در جيره بصورت عقب ماندگي در رشد، فقدان وزن، عدم پرورش پرها و مشكلات تنفسي نمايان مي شوند . 

عوامل 

مفيد بر جوجه كشي در بلدرچينهاي اهلي بلدرچين اهلي گرديده تمايلي براي خوابيدن روي تخم ندارد و بنابرين تخم هارا بايد با دستگاه هاي ويژه و به منش تصنعي جوجه كشي كرد . تخم بلدرچين را مي توان با موفقيت بالا در عمده دستگاه هاي تجاري كه به منظور جوجه كشي تخم مرغ يا اين كه ساير پرنده ها ساخته گرديده اند تبديل به جوجه كرد، براي اين عمل صرفا كافي است تا شانه هاي اختصاصي بلدرچين را جايگزين كتف هاي تخم مرغ كرد . 

عوامل تاثير گذار بر روي مقدار جوجه درآوري تخم در بلدرچينها تقريبا همانند ساير ماكيان بوده و دما ، رطوبت ، چرخش ، و تهويه 4 دليل مهم و موثر بر جوجه كشي ميباشند . عدم توفيق در هر يك از اين 4 دليل موجب كاهش شديد امكان جوجه دراوري مي شود . در اين موردها بهتر هست همواره با دقت زيادي به سفارش هاي آفريننده دستگاه عمل فرمائيد . 

تخم ها بايستي حداقل 3 نوبت در روز و هر نوبت حدود 108 مرتبه چرخانده شوند و اين امر براي 14 روز پشت سر هم ادامه يابد . 

تخم هاي بلدرچين ژاپني عموماً در روز 14 به هچر منتقل ميگردند و در روز 17 جوجه ها از تخم خارج مي آيند . 

پس از هر توشه به كارگيري از دستگاه بايد انكوباتور را به خير ضد عفوني و گازدهي كرد . 

در جدول ذيل ميزان دما و رطوبت مناسب در دوره هاي گوناگون جوجه كشي نشان داده گرديده مي‌باشد . 

دقت داشته باشيد كه رعايت كامل موردها ذيل و بروز كمترين انحرافات از اعداد شده مي تواند متضمن بازدهي اكثر فعاليت باشد . 

مراقبت 

از تخم هاي نطفه دار پيش از انكوباسيون: تخمگذاري بلدرچين ها از آن گاه از ظهر آغاز و در غروب نقطه پايان مي پذيرد كه بر اساس فصل ، موقعيت آب و هوائي و برنامه كاري عده آوري تخم ها يكسري توشه در طول اين بازه زماني صورت مي پذيريد . دماي مناسب محل ذخيره سازي تخم ها 15/5 – ۵/۱۲ رتبه سانتيگراد و با رطوبت ۸۰ – ۷۵ % مي باشد كه اين شرايط براي ذخيره تخم ها در مقطع برهه زماني ۷ – ۵ روز ميباشد . گذشته از قرار دادن تخم ها در داخل در دستگاه ستر بايد تخم هاي كثيف را به وسيله برگه سمباده يا پارچه پشمي محكم به آرامي تميز و در محلول گرم ۴۳ رتبه سانتيگراد ضدعفوني كرد . سپس آنها را در دماي ۲۱ رتبه سانتيگراد و رطوبت ۷۵ % به بازه ۲۰ دقيقه به نسبت ۲۰ گرم پرمنگنات پتاسيم و ۴۰ سي سي فرمالين گازدهي مي نمايند . سپس تخم ها را در باطن دستگاه ستر قرار مي دهند .براي محافظت از تخم بلدرچين رعايت نكات تحت لازم مي باشد . 

1- در چهره رويش پرنده در قفس يا اين كه روي بستر ، تخم ها را در 2 تا 3 نوبت در روز جمع آوري نمائيد . اين فرمان از كنار گذاشتن ميل كردن پوسته تخم ها جلوگيري خواهد كرد . 

2- تخم ها را با اعتنا فوق العاده اي جابجا كرده و توجه داشته باشيد كه پوسته تخم هاي بلدرچين نازكتر از پوسته تخم مرغ هاي معمولي است . 

3- تخم هاي عده آوري شده پيش از انكوباسيون را مي بايست در جاي خنك با دماي 14 تا 17 درجه سانتي گراد و با رطوبت 70 درصد نگهداري نمود . 

4- حداكثر دوران حفظ تخم ها 7 روز بوده ، چرا كه قابليت جوجه درآوري پس از آن به ميزان متعددي كاهش مي يابد . اما بهترين زمان مراقبت 3 روز مي‌باشد . 

هيچگاه تخم هاي جمع آور گرديده را زود تر از 24 ساعت بعد از آن از توليد باطن دستگاه نگذاريد . 

كلياتي 
بر رشد بلدرچين در چندين دهه قبلي نژاد خاصي از بلدرچين كه در آن زمان از معروفيت خاصي برخوردار نبود، به نام بلدرچين ژاپني (coturnix coturnix japonica) بعنوان يك منش راه حل جهت تخفيف شدت نبود پروتئين، بويژه در كشورهاي در درحال حاضر توسعه، معرفي گرديد كه با دقت به ويژگيهاي اختصاصي بهشخص خويش توانست خيلي زود چه در بخش ايجاد و چه در بحث مصرف به جايگاهي اصلي دست يابد به دسته اي كه هم درحال حاضر پرورشبلدرچين بعنوان صنعتي سود آور و مالامال راندمان در سراسر عالم شناخته گرديده هست و ويژگيهائي نظير: پرورش سريع، سن بلوغ جسمي و جنسي پائين، مسافت نسلي كوتاه، اندازه تخمگذاري بالا، كيفيت عالي توليدات توليدي و ويژگيهاي غذائي گوشت و تخم، آنرا به يك عدد از لبريز طرفدارترين فن ها نموده هست به طوريكه در درحال حاضر حاضر گوشت و تخم بلدرين فقط در رستورانهاي مرتبه يك و گرانقيمت بعنوان خوراكي لذيذ و گرانقيمت عرضه نمي شود بلكه گوشت و تخم اين پرنده با توجه به بها ارزنده و كيفيت مناسب، در در بين عام مردمان نيز با استقبال خير مواجه گرديده و تقريبا از هر 10 نفر يك بدنگوشت بلدرچين را در سبد غذائي خود قرار مي دهد . 
بلدرچين يك گونه از گونه‌هاي متعدد طيور و از كوچكترين پرنده‌هاي حلال گوشت مي باشد كه به طراوت در مرزوبوم ما مورد اعتنا قرارگرفته 
موضوع:
برچسب‌ها: دستگاه جوجه كشي،

نويسنده :ت.ج
تاريخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۱۰:۰۴:۳۰

 ابتدا : شيوه بازخورد باتلفات نخستين مرغداري ها ، ازمعضلات جـدي اين حرفه مي‌باشد كه بعضا“ باتبعـات ونتـايج حقوقي ودرگيريهاي مربوط بدان نيـز همراه مي شود .

دستگاه جوجه كشي

متأسفانه ، عليـرغم اهميت اين مقوله ، تا به امروز عمل مدون و منظمي دراين زمينه،صورت نگرفته هست .به ادله ضرورت وجوديك راهنماي عملي ، براي قضاوت درست درمورد منشأ وعوامل تلفات ، مقاله حاضـربه عنـوان ورود و ابتدا اي دراين قضيه ، نثار مي گردد بدان اميدكه جزئيات فني اين مباحث به كمك اهل نظر،تفصيل وتعميق بيشتري پيدا نمايد . راه و روش شناسي : بيش ازهرچيزبايدمتدلوژي مناسبي براي تحقيق وبررسي موردنظرمان داشته باشيم .اين متدلوژي بـايدبـه دسته اي تهيه شـودكه حتي الامكان ، كليه عـوامل دخيل درتلفات نخستين راپوشش دهـد .راه برگزيده اين مطلب تبارشناسي(دودمان پژوهي)خواهدبود . اين متدلوژي منسوب به“نيچه” وبخصوص “ ميشل فوكو ” فيلسوف داراي شهرت ومعاصرفرانسوي ميباشد . تفاوت اين شيوه با رويه تاريخ شناسانه آن هست كه درروش تـاريخي ، سابقه تـاريخي مسئله ازابتـدا به انتـها مـرورمي شودحـال آنكه درروش تبارشناسي كاوش ازحال به قبل سيرمي كند .يعني ما گزارشي ازوضعيت موجود(و دراين مـورد از تلفات غير طبيعي نخستين درگله اي معلوم ) داريم . درمحل حضورمي يابيم وباروش تبارشناسانه از شرايط حال حاضر گله گوشتي گزارشي تهيه و تنظيم مي كنيم .اگرصحت گزارش،دال برتلفات غيرعادي موردتأييدمان قرارگرفت ،آنگاه به رديابي دست اندركاران آن ازحـال به گـذشته مي پردازيم وقدم به قدم به حـذف دست اندركاران غيرمؤثربـرتلفات اقـدام مي كنيم .هدف آن هست كه بتدريج رينگ محاصرة ادله يـا عـوامل اساسي را تنگتر ونهايتا“ آن‌ها راشناسايي نمائيم . قدم اوليه : آناليز درستي وسقم گزارش پس ازحضوردرمحل،اولين كار،تحقيق صحت وسقم اصل گزارش مي باشد .بارها رخداد افتاده كه مرغدار بدليل عدم اطلاع كافي ازطبيعي بـودن درصدي ازتلفات اول ، يـا بدلايل ديگـر ، دروخـامت وضع گله مي داند ياندانسته مبالغه كـرده هست . اندازه استاندارد يـا ارگانيك تلفات نخستين ووازدگي گله دركشور ما تاسقف 3% انتخاب شـده ميباشد .البته اين رقم سالياني طولاني مي باشد كه مبناي قضاوت وداوري قرارگرفته وظاهرا“ بيش ازآنكه نوعي اتكـا بردلايل علمي داشته باشد، عمـدتا“ بديل جنبه بخشنامه اي آن ملاك عمل قـرارمي گيرد . بـاتوجه به افزايش وضعيت بهداشتي مـرغـداريها وسـواد و آگـاهي مـرغـداران و توليـدكنندگان جوجه ، شابسته ميباشد مقدمـات تجديد نظـرعلمي دراين رقم بـاتوجه به واقعيات تازه صنعت مرغداري فراهم گردد . نخستين گام دراين موضوع مي تواند برآوردي حقيقي و واقعي ازآمار تلفات نخستين جوجه هاي ساخت شده درسراسركشورباشد .علي ايحال تا آن زمان،ناچاريم رقم 3% رامبناي كارقراردهيم . مشكل ديگـر عدم توافق درمحـدوده وقتي تلفات است كه اكثر وقت ها 7 روز ذكـرشده ولي بعضـا“ ده روز راواقعي ترمي دانند وبندرت هم تا15 روز راملاك قرارمي دهند .دربخشنامه هاي اداري تـأكيد برتلفات هفته نخستين مي‌باشد اما به نظرنگارنده اگرمنشأوازدگي وتلفات عواملي غيراز بيماريهاي eggborn ( عفونت نـاف ـ سالمونلا وآسپرژيلوس ) بـاشد .محاسبه تلفـات هفتـه نخستين عــادلانه هست چـون دراين شـرايط منحني تلفات در بين روزهـاي 3و6 به نقط ي اوج مي رسدوسپس دفعتا“سقـوط مي نمـايد .امـادرمورد بيماريهاي egg born داوري مي بايست باتوجه به زمان كمون ودوره خودبيماري صورت گيرد .مثلا“درعفونت ناف ناشي ازآلودگي هجري اين بازه تا10 روزاول ادامه داردودرموردسالمونلوز باتوجه به اينكه نقط ي اوج تلفات درهفته دوم مي‌باشد حـداقل 15 روز بـايدملاك محاسبه باشد . درمـوردآسپرژيلوس هاي مادري نيز درست ميباشد كه نقط ي اوج تلفـات درهفته اوليه متمـركزاست اما تلفات فرآيند غيرحاد بيماري نيز تا 15 و20 روزگي وبعضا“ بخش اعظم مي تواند طول بكشدكه طبعا“ بايد دربرآورد خسارات وارده، موردتوجه قرارگيرد . نكته اساسي ديگرآن مي باشد كه دراين برآورد صرفا“نبايد تلفات اوليه نظر گرددبلكه بايدوضع همگاني گله، مقدار جوجه هاي وازده ،روند بهبودي وتلفات احتمالي گله درآينده نيز موردنظر قرارگيرد ودر محاسبه پاياني اعمال گردد . قدم دوم : تحليل خلل ها مديريتي چنانچه درگـام اول اصل وجودمشكل منتفي نگرديد وموردتائيدواقع گشت،درگام دوم بايدوضعيت مديريتي گله نظارت شود . مهمترين برهان سوء مدير منتهي بـه تلفات ووازدگي ،آمـاده نبودن سالن درزمان تخليه جوجه مي باشدكه خود مشتمل بر سردي سالن وتشنگي مي باشد .عـدم تامين حـرارت هفتـه نخستين فاكتـور بسيـارمهم تلفات اوليه مي‌باشد كه به سرماخوردگي جوجه ها(باعلائم پژمردگي وتجمع،رسوب اورات وعفونت ناف) منجرخواهدشد .تشنگي دادن به جوجه ها نيزبه دهيدرا تاسيون ووازدگي مي انجامدوهرچه برهه زماني آن طولاني تـرشـود،وضع عمـومي گله حاد تـر مي شـود .خلل تشخيص اين عـوامل درعـدم همكاري احتمالي مـرغـداردر دادن اطلاعـات مي‌باشد كه مي تـوان كمـابيش آن ها را ازكالبـدگشايي تلفات ــ حال و روز موجودمديريت ــ روندومنحني تلفات وبررسي داده ها تصويب شده بوسيله خويش مرغدار،بدست آورد . عامل اساسي سـوء مديريتي ديگرمسئله تغذيه است . عدم بالانس جيره حداقل درمراحل اول نمود محسوسي در تلفـات نـدارد البته مسموم بـودن دان و TVN بالاي آن مي تـواندبه افـزايش غيرعادي تلفات اول منجرشود .استاندارد TVN براي دان بدون نقص و براي پودرماهي مي باشد . آلودگي ثانويه دان وبسترباآسپرژيلوس هم ازمواردمشكل آفرين هست كه به ارتقاء تلفات ازروز 5و6بخصوص درهفته دوم منجرمي شود .دراين حال ندول هاي قارچي ازمواردegg born آسپرژيلوس درشت ترواوج تلفات متمركزدرهفته دوم مي باشد .دراين مواردبرداشت نمونه ازدان وبستر وارسال به آزمايشگاه براي رديابي موضوع ، وتفريق ازدرگيريهاي مادري ضرورت داراست . سايرمواردسوءمديريت ازقبيل مشكل ها تهويه، معضلات بهداشتي وعـدم بالانس نسبي جيـره تأثيـر خاصي بـرتلفات اوليه ندارندهرچندقطعا“ درسنين بـالاتـرعوارض وعواقب سوء آن ها وضع و اوضاع عمومي گله رامتأثرخواهدكرد .نكته كليدي دراين موردآن است كه شدت اتحاد موقعيت گله بـايدبا نـوع علتي كه براي آن قائل مي شويم ، متناسب بـاشدوميزان تلفات اتحاد مسئله بتواندعلي الاصول ازعامل مورد نظرما ناشي گردد . قدم سوم : چك نحوه حمل چنانچه دروضعيت مديريتي گله عاملي راكـه بتـواندوضع موجودراتوضيح دهـد نيافتيم ، درمرحله بعدي بايدپروسه حمل از بارگيري تاتخليه جوجه چك شود . مشكلات ناشي ازحمل درگله دونموداساسي دارد: يكي تلفات غيرطبيعي داخل برنامه كودك هـاي جوجه و ديگــربيحالي جوجه هاي تخليه گرديده ، طوري كه جوجه ها سينه مي زنندوتمايلي به تحرك وجستجوي آب ودان ندارند . درحمل ، برهه زماني حمل ، جور بسته بندي ، توقف توي راه و روش وتجهيزات وسيله حمل مؤ ثرند . ارتقاء بازه حمل به بالاي 24ـ 18 ساعت بـاعث دهيـدراته شدن جوجه ها مي شود .هرچه جوجه ازمادرجوانتري توليدشده باشد ، نسبت به ارتقا اين مــدت آسيب پذيرمي شـود .دراين حـال براي كنترل ابعادضايعه جوجه بايد سريعا“ به آب ودان رسانده شود وازالكتروليت بـراي جبران آب ازدست رفته استعمال شود . مدت حمل به آساني ازتفاضل مدت تخليه وبارگيري بدست مي آيد . توقف بين راهي بدليل فساد فني وسيله نقليه يا استراحت راننده ،باعث واردشدن شوك حرارتي وتهويه اي به جوجه ها ،مي شود،كه تحقيق وقوع يــا عـدم وقـوع آن راه وروش متعــارفي نداردوبه ميزان همياري راننده دردادن اطلاعات بستگي داراست . حمل ونقل جوجه ها درفصول گرم وخاصه براي مسافت هاي دوربايدحتما“ دربسته بنــديهاي 80 قطعه اي وحتي درصورت لزوم كمترازآن رخ مي گيرد تامشكل گرمازدگي وخفگي عارض نگردد . جوجه خفه شده دركالبدگشايي داراي ريه پرخون ونوك تيره( بدليل آنوكسي ) مي باشد . ضمنا“ تعداد برنامه خردسالان هايي كه بـرروي نيز چيده مي شودنبايداز4 تجاوزكندچــراكه درغيراين صـورت تهـويه كابين وتوزيع هوا دچارمشكل دورازشوخي مي شود .بعلاوه اختلال مكانيكي روي كارتن هاي زيري ممكن ميباشد منجر فشاربه جوجه ها شود . اتومبيل حمل بـايد ازتجهيزات مطلوب گــرمـايشي وســرمـايشي وتهويه اي برخوردارباشد .درعمل اكثريت قريب به اتفاق وسايل حمل دركشور، فـاقداين امكانات مي باشند وازتهويه طبيعي ( بازكردن دريچه هاي هوا ) وبعضـا“ شفاف كردن گـاز پيك خير و خوبي بـراي تأمين گرما به كار گيري مي كنندكه خوداين گاز بامصرف اكسيژن هوا وتوزيع غيريكنواخت گرما ، قضيه سازخواهد بود . گام چهارم : تحليل مقدار دهيدراتاسيون درسالن انتظار چنانچه تلفات غيرعادي وبيحالي درجوجه هاي تخليه شده وجودنداشت واين عامل هم ازمجموعه كارداران مؤثربرضايعات اوليه ووازدگي ، حذف گرديد،رديابي واردفازجديدي مي شود وآن خودجوجه كشي ميباشد .تحليل فرآيند توليد جوجه را نيز بـراساس متـدلـوژي تبـارشنـاسـانه ازروز 21 شــروع مي كنيم . نكته حياتي روز21 آن هست كه جوجه به چه دوران درداخل سالن انتظار جوجه كشي ما‌نده مي باشد ؟ مدت قابل قبول دراين مورد نبايداز15ـ12 ساعت تجاوز نمايدوگرنه جوجه دچاردهيدراتاسيون نسبي مي شود .اگـراين جـوجـه بيشتراز24 سـاعت درسالن باقي بماندوبعـدازآن نيز به نزديكتـرين مقصـد بارگيري نشود،امكان تلفات اوليه بشدت ارتقا مي يـابـد .علي ايحال مجموع مـدت توقع درسـالن و مـدت حمل نبايد از36 سـاعت تجاوزنمايدوگرنه بروز اختلال ضروري مي‌باشد وطبيعتا“ هرچه براين بازه افزوده شود ، ابعاد ايراد ارتقاء خواهد يافت . يكي ديگرازعوامل دهيدراتاسيون درسالن انتظار، فقـدان رطوبت كافي اين سـالن وگـرماي زيادآن مي باشد .اندازه رطوبت ضروري 75ـ70 درصدوحرارت مناسب24ـ 22 سكو هست .كمبود شرايط اپتي موم منجر ناراحتي وسروصـداي غيـرعـادي جـوجـه ها مي شود كـه هنگام ورودبه سـالن مي تـوان آن را تشخيص بخشيد . علي ايحال در دست گرفتن شـرايط فيـزيكي سـالن انتظارومـدت توقع ـ بخصـوص بـراي دست اندركاران جوجه كشي ـ كارساده اي است كه درردگيري ايراد مؤثراست . قدم پنجم : تحليل كيفيت جوجه توليدي بخشي ازمشكلات كيفي جوجه به گله مادر و گوشه اي به جوجه كشي برمي گردد . درجوجه كشي حذف جوجه هاي جايگاه 2 ( ريزـ زمين گيرـ دهيدراته ـ كمبود ديده ـ منقـارمتقاطع وتورم وزخم ناف . . .) داراي اهميت مي باشد درمراجع ، مقدار استاندارد جوجه هاي سكو 2 حدود1% عنوان گرديده البته عملا“ ودركشورما اين درصدبيشتراست ودرگله هاي جونيـور ونيـزگله هاي پير2% وبعضـا“ هم تا 3% مي برسد . دليل با اهميت وجود جوجه هاي دهيدراته ، پرت رطوبتي دوچندان تخم مرغ در جريـان انكوباسيون هست . دوروش براي محاسبه اين افت وجوددارد .يك عدد محاسبه ميزان Humdityloose (رطوبت ازدست رفته) باتوزين تخم مرغ هاي مشخص درسنين 1 و18 ، كه اين اندازه درشرايط نرمال ومتعارف 13ـ12% مي باشد . افزايش اين درصد ،باعث دهيدراتاسيون ووازدگي،و كاهش آن موجب هيدراتاسيون وپـرآبي جـوجـه مي شود كه بنوبه خودباعث بسته نشدن نـاف وافزايش احتمال عفـونت نـاف مي گردد .درهردوحـال تلفات اول ووازدگي گله افزايش مي يابد . رويكرد ديگر،محاسبه وزن تخم مرغ گذشته ازست كـردن وجـوجـه توليدي حاصل ازآن مي‌باشد درحالت استاندارد وزن جوجه بـايـد حـدودا“ 66% وزن تخم مـرغ بـاشـد . درغيـراين صـورت بـاز يـا ايراد دهيدراتاسيون داريم ياهيدراتاسيون . براي در دست گرفتن رطوبت ازدست رفته ،دردامنه استـاندارد ومتعـارف آن ، بايدمجموعه وضعيت فيزيكي سيستم جوجه كشي ،ازسالن حفظ تخم مرغ تاسـالن گـريد جـوجـه، ذيل در اختيار گرفتن باشد . اين وضعيت براي قسمتهاي متفاوت سيستم درجدول زيرآمده مي‌باشد . مكان سالن گريد تخم مرغ ذخيره تخم مرغ اتاق گاز سالن ستر ستر تالار هچر هچر تالار گريد جوجه تالار محافظت جوجه خودرو حمل حرارت 18 27ـ20 24ـ22 5/37 (F5/99) 24ـ22 37 (5/98) 22 25ـ22 رطوبت 80ـ70 80ـ70 80ـ60 60ـ50 60ـ58 (86) 70ـ60 70 (87) نهايتا“ ضمن قدم پنجم اگرديديم مشكلي درسيستم جـوجـه كشي نداشته ايم و اندازه حذف جوجه هاي وازده وميـزان افت رطـوبت ووزن تخم مـرغ نيز عـادي مي باشد ، ايراد بـايـد درشـرايط بهـــداشتي وبيماريهاي egg born باشد كه ازطريق تخمدان مرغ هاي مامان ياآلودگي ثانويه سالن ها ودستگاههاي جوجه كشي عارض گرديده باشند .دراين موردسه بيماري اهميت ويژه دارند : سالمونلوز كه منشأ آن گله مادراست .درسطح باليني علامتها خاصي درگله مادرديده نمي شود . ( نه افت توليد ونه تلفات ) بيماري عمدتا“ ازطريق تخمدان ودرسالمونلاهاي گروه تيفي موريوم ازطــريق آلودگي موادغذايي بوسيله جوندگـان وبخصـوص موش ،انتقـال مي يابد .ولي درگله گــوشتي پس از گذشت زمان كمـون كه 6ـ 5 روزاست ، آغــازودرهفته دوم با علامتها اسهـال سفيدوپژمردگي به نقط ي اوج مي برسد . افت هچ بدليل تلفات جنين هاي كثيف مي تواند واقعه بيافتد .تشخيص قطعي پس ازمشاهده نشانه ها فوق وتأييد آن از شيوه آزمايشات باكتريولوژيك وسرولوژيك قابليت پذيراست . آسپرژيلوس هم بيماري egg born هست اما ازطريق تخمـدان منتقل نمي شود، بلكه ازراه آلودگي ثانويه پوسته تخم مرغ باقارچ رخداد مي افتد .آلـودگي تخم مـرغ هم مي تواند ازبستـر وپوشــال ودان آلوده درگله مـادرناشي شـده بـاشد وهم ازنقص وضعف سيستم بهـداشتي درجوجه كشي . بهـرحـال ‌آسپرژيلوس هم به بيمـاري حـادتنفسي جوجه هاي جـوان وتلفات شـديد بخصوص درهفته اول سبب ساز مي گردد . عفونت بند ناف نيز مي تواند ازنقص سيستم بهداشتي جوجه كشي بوجودآيد . دراين اكنون عفونت كلي باسيلي ازطريق ناف،جوجه ها را آلوده ومنجربه تلفات10روز نخستين مي شود كه اوج آن درروزهاي 6 ـ3 قرار دارااست . براين اساس معمولا“ منشأآلودگي سالمونلايي درگله مامان وآلودگي ناف درجوجه كشي مي باشد اما آلودگي قارچي مي تواند ازهــردوجا ناشي شـده باشد .دراين فيس اگــر اختلال تنها درجوجه هاي توليدي حاصل ازيك گله خاص باشد وسايرگله هايي كه تخم مرغشان درهمان جوجه كشي چيده مي شودفاقد خلل باشند، خلل ازدستگاههاست .ضمن اين‌كه آزمايشات وكشت قارچي وميكروبي درهرسه بيماري مي توانندمارا درشناسايي وردگيري سرچشمه نقص‌ ياري رسانند .شكستن تخم مرغ هاي هچ نشده و مشاهده تلفات جنيني ناشي از رشدقارچ دراطاقك هوايي هم به حدكافي روشنگرريشه آلودگي هست . اگراين آلودگي درتخم مرغ هاي فارم خاصي باشد، طبعا“ جوجه كشي سرمنشأ خلل نيست وآلودگي ازفارم به جوجه كشي منتقل گرديده است البته اگـرآلودگي درتخم مرغ هاي فـارم هاي گوناگون باشد يا اين كه نقص‌ ازجوجه كشي مي‌باشد يـاجوجه كشي بطـريق ثـانويه نصيحت مي كرد زطريق فـارم آلوده و كثيف شـده وبه نوبه خويش به آلودگي جوچه هاي فـارم هاي ديگر كمك كـرده است .درموردآلودگي ثانويه جوجه كشي، درصورت رعايت ضدعفوني ونكات بهداشتي مي بايست زمينه فيصله يابد اما در صورتي‌كه آلودگي ازگله مادرشروع گرديده باشد ، ضدعفوني جوجه كشي دركنترل آن تأثيري نخواهدداشت . خلاصه فرايند ارزيابي وردگيري وازدگي جوجه هاي گوشتي : 1 ـ تحقيق صدق وسقم اصل گزارش 2 ـ ارزيابي مسائل مديريتي شامل : احتمال سوز‌و‌سرما خوردگي ـ احتمال تشنگي كشيدن ـ محاسبه جيره به لحاظ بالانس وميزان TVN ـ مساله بهداشتي بخصوص دررابطه با بستر 3 ـ تحليل مسائل حمل شامل : تلفات ضمن حمل + اندازه شادابي جوجه پس از تخليه ـ بازه حمل ومسافت آن ـ طريق بسته بندي وچيدن كارتون ها ـ امكانات حمل 4 ـ بررسي برهه زماني توقع مشتمل بر : برهه زماني محافظت درسالن توقع ـ رطوبت وحرارت تالار انتظار 5 ـ بررسي مساله جوجه كشي شامل : اندازه جوجه هاي حذفي وعوامل حذف ـ اندازه افت رطوبت تخم مرغ ـ اندازه افت وزن تخم مرغ ـ نتايج كشت هاي ميكربي وقارچي ـ در دست گرفتن شرايط بهداشتي 6 ـ بررسي گله مامان شامل : بيماي هاي گله ـ آناليز جيره ـ محاسبه شرايط بهداشتي گله ـ نتايج كشت ها وآزمايشات سرولوژيك

موضوع:
برچسب‌ها: دستگاه جوجه كشي،

[ ۱ ][ ۲ ]